Tag-arkiv: VK

Bendt Bendtsen i oliepølen

Bendt Bendtsen (K) må som tidligere minister have en dårlig smag i munden over at have kostet statskassen ca. 124 mia. kr. Det skete ved at lave en aftale uden udbudsrunde på normale markedsvilkår og uden inddragelse af uvildige eksperter, samt på baggrund af en ufyldestgørende rentabilitetsanalyse førende til en misvisende afkastningsgrad. Det gør en minister der hellere vil være på om end meget god fod med de private olieselskaber, end at tænke på den danske statskasse. Bendt Bendtsen har tidligere fremturet med at antyde, at disse selskaber måske ikke ville have igangsat olieboringer, hvis de var blevet præsenteret for et højere skattekrav. Pjat, selvfølgelig var der blevet boret efter den danske olie. De potentielle gevinster var jo uanset hvad milliarder af kroner. Læs videre Bendt Bendtsen i oliepølen

Ligestillingsminister søges

Hvem kan egentlig huske navnene på de 5 kvindelige ligestillingsministre der har siddet i løbet af VK’s tid?

Lidt hjælp må være på sin plads. Henriette Kjær sad på posten i godt 3 år, men hun havde som bekendt en noget konservativ tilgang til det med husholdningsøkonomien. Det er vel ligesom noget man overlader til mændene. Det mener vi ikke i SF, ja vi mener såmænd at det vil være til gavn for økonomien at få flere kvinder ind i bestyrelserne.

Derpå tog Venstre over, først med Eva Kjer Hansen i 3 år, det var hende der gjorde sig mest bemærket med bemærkningen om, at uligheden godt måtte blive større fordi det skaber dynamik. Måske hun refererede til den ulige løn mellem kvinder og mænd i et kønsopdelt arbejdsmarked. Det vil SF i en ny regering gøre noget ved, med mere omfattende ligelønsstatistikker og en præcisering af begrebet “arbejde af samme værdi”.

Karen Jespersen tog derpå over i 1½ år, men interesserede sig mere for muslimer og islam. Hvis man som hende reelt ikke ønsker folk af fremmed herkomst i vort land, er det umuligt at anlægge en både kritisk og konstruktiv tilgang til ligestillingsproblematikker som opleves i indvandrerfamilier. SF er ikke berøringsangste, men vi er så sandelig heller ikke styret af fordomme.

Inger Støjbjerg var næstsidste skud på stammen i knapt 1 år, og hun mente kort fortalt at vi havde opnået fuld ligestilling i Danmark. Selv om hun til tider har udvist interesse for beskæftigelse, nåede hun ikke at udvise den mindste omsorg for mænds barsel. SF vil til gavn for fædre, mødre og mest af alt for børnene, øremærke 3 måneder af barselsperioden til fædre. ’Øremærkning’ er egentlig noget man hovedsageligt gør ved grise, men jeg er altså ligeglad med hvad det hedder, bare det bliver gennemført.

Den siddende ligestillingsminister hedder Lykke Friis, og hun snakker hurtigt, men nok ikke altid lige velgennemtænkt. Hendes primære input til fejringen af 8. marts – kvindernes internationale kampdag, var at foreslå den nedlagt. Hun ønskede således ikke at udvise omsorg for den mest udsatte gruppe i vores samfund, nemlig de prostituerede. Det var vi heldigvis mange andre der gjorde d. 8. marts i år. I SF vil vi arbejde for sociale tiltag der batter, såsom frit lejde og bedre mulighed for revalidering. Foruden naturligvis en placering af ansvaret hos sexkøberne, som under en regering med SF ikke længere vil have lovlig ret til at sætte deres egen kortvarige seksuelle nydelse højere end respekten for et andet menneskes langvarige fysiske og psykiske helbred.

Alt i alt må det konstateres at de borgerlige gennem 10 år har betragtet ligestillingsministeren, som én minister af navn men ikke af gavn. Det skal blive anderledes med SF i regering.

(Bragt i Information den 19. maj 2011)

SF vil af med iværksættergebyret

For både SF i Frederiksberg Kommunalbestyrelse og i folketinget ligger det os meget på sinde at skabe de bedste vilkår for at der kan skabes den vitale vækst i samfundet. Danmark er et land der køber mere viden i udlandet end det sælger, og det er dybt problematisk når vi ydermere skridt for skridt bliver færre der skal forsørge de mange, eller det man kan kalde for forsørgerbrøken, med færre arbejdsduelige. Læs videre SF vil af med iværksættergebyret

Ikke med vores bedste vilje (om Frederiksberg Hospital)

Vi er i et valgår, og som så ofte før oplever man nu hyppigt, hvordan nuancerne i de politiske budskaber må vige for mere skarptskårne budskaber.

Men som politisk leder for SF på Frederiksberg Rådhus, bliver jeg alligevel nødt til at præcisere, hvordan vi betragter Regionens beslutning om at lukke Frederiksberg Hospital. Læs videre Ikke med vores bedste vilje (om Frederiksberg Hospital)

Ang. aften- og weekendlukning af LandboHøjskolens (LIFE) Have

I forbindelse med aften og weekendlukningen af Landbohøjskolens (LIFE) Have, udtalte jeg som citeret i Lokalavisen i går nedenstående.

“Landbohøjskolens Have har altid fremstået som et grønt unikum midt i en storby. Derfor er det med største ærgrelse, at vi i SF erfarer, at haven nu får begrænset sin åbningstid. Borgernes ærgrelse er til at forstå.

Vi bør altid gå langt for at sikre adgangen til grønne åndehuller på Frederiksberg og i hele hovedstaden, og i SF håber vi, at der kan findes en anden løsning.”

Samtidig vil det dog være hyklerisk at sidde på et rådhus ramt af besparelser, og ikke være i stand til at vise den mindste forståelse for andres økonomiske udfordringer.

Lige så vel som kommunerne lider under VK-regeringens reelle minusvækst, er universiteterne også i knæ. Det kan andre end de studerende så i denne sag mærke.

Bekymrende konservative skattedrømme

Som politisk leder for SF på Frederiksberg Rådhus, der senest har taget medansvar for besparelser for at rette op på kommunens økonomi, finder jeg det særdeles bekymrende, at man i sidste nummer af Frederiksberg Bladet kunne læse om, hvordan det konservative medlem af kommunalbestyrelsen, Nils-Ole Heggland, drømmer om lavere skatter. Jeg kan ikke andet end at opfatte det som en virkelighedsfjern krigserklæring mod et velfærdssamfund for alle, hvor få har for meget og færre for lidt. Læs videre Bekymrende konservative skattedrømme

De manglende oliemilliarder

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og finansminister Claus Hjorth Frederiksen har på det seneste pointeret, at statens indtægter fra olien i Nordsøen i fremtiden vil være nedadgående, grundet en mindsket indvindingsgrad for olie- og gasproduktion. I en aviskampagne har det lydt, at ”vi ser enden på de oliemilliarder, der har været en stor kilde til Danmarks velfærd gennem de seneste mange år”. Læs videre De manglende oliemilliarder