Når man strammer garnet

Økonomiaftalen mellem VK(+O)-regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) foreligger nu. Resultatet betyder ikke overraskende, at kommunerne igen igen, skal operere med nulvækst. VK-regeringen har med sin forkvaklede økonomiske politik presset sig selv op ad muren, og den mener så at den bedste vej frem for kommunerne er, at de også står med ansigtet vendt mod muren.
Som medlem af KL’s repræsentantskab kan jeg godt løfte sløret for, at forståelsen for kommunernes svære  situation nyder bred anerkendelse i det kommunalpolitiske spektrum. Afstanden har således sjældent syntes længere mellem magthaverne på Christiansborg, og os som med borgernærhed forsøger at holde sammen på tingene i kommunerne.

I det mindste tager aftalen udgangspunkt i den økonomiske serviceramme for 2011 og ikke i de faktiske budgetter, hvor kommunerne og herunder også Frederiksberg brugte mindre på serviceudgifterne end der var mulighed for. Står det til SF sker det ikke i budget 2012. Her bør Frederiksberg sætte de midler af til borgernær service som rammen giver mulighed for. Alt andet ville være hæmmende for den velfærd som Frederiksberg så gerne bryster sig af, og mere kontant: Decideret tåbeligt og udviklingsfjendsk.  

Med nulvækst følger besparelser. Men med SF i en ny regering kan vi på Frederiksberg se frem til at få tilført midler til bl.a. forebyggelse, folkeskole, demografiske udfordringer og udgiftspres på det specialiserede socialområde. Samlet kan vi i årene 2012-15 se frem til et løft på godt 137 mio. kr. Det skal man ikke kimse af, og jeg har forståelse for det, hvis selv borgerlige kommunalpolitikere håber på en anden regering – også hvis de går lidt stille rundt med det.

’At valget nærmer sig’, er stadig det mest korrekte udsagn der er blevet fremført. Men i SF kan vi nu næsten ikke vente længere, og det tror jeg såmænd snart heller ikke Danmark eller Frederiksberg kan. Men der bliver tale om en længerevarende genopretningsproces efter VKO’s skadeforvoldelse. Lokalt her på Frederiksberg har vi dog i oppositionen siden foråret 2010 taget medansvar for at rette op på de konservatives mangelfulde økonomiske styring af kommunen.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg d. 30. juni 2011)