Hvorfor er storbyens stemme tavs, Jan?

Under den seneste folketingsvalgkamp lovede du, Jan E. Jørgensen, hovedstadens borgere at du ville være storbyens stemme. Du præsenterede endda dig selv på følgende vis: ”Jeg vil fortsat være din storbystemme i Venstres folketingsgruppe. For at sige det ligeud – så er Venstres gruppeværelse fyldt af stemmer, der taler om randzoner, udflytning af statslige arbejdspladser og hærvejsmotorvej. Der er ikke mange, der taler om Københavns udfordringer og muligheder.”

V-mindretalsregeringen smed i sidste uge en bombe i form af udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser. Familier rodfæstet i København tvinges til at flytte eller sige op. Børn skal flytte skole og sige farvel til sportsklubben. Alle de ledige akademikere får nu endnu hårdere konkurrence til de få ledige stillinger. Hvis det falder sammen med en stramning af dagpengereglerne kan vi tydeligt se Venstres masterplan.

I Norge har man tidligere forsøgt samme øvelse, og det endte med at koste op mod 1 million kroner pr. stilling der blev rykket ud af Oslo. Meget tyder på at konsekvensen vil blive et stort videnstab, udgifter til rekruttering og pendlertransport, for ikke at tale om udgifter til oprydning efter decideret kaos i udflyttede styrelser. Venstre-regeringens politik emmer af mangel på respekt over for medarbejdere, familier og ikke mindst en solid statslig drift.

Mit spørgsmål til dig Jan E. Jørgensen er: Førte du en indholdsløs reklamekampagne, eller er der andre tungtvejende karrieremæssige grunde til at du nu er helt tavs? Vælgerne bør få at vide hvad storbykandidaten mener om beslutningen.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg d. 8. oktober 2015)

Parkeringssnyd bør modarbejdes

I Frederiksberg Bladet den 8. september omtaltes SF’s nyligt stillede parkeringsforslag. Det er vores tanke, at bilister uden beboerlicens der ønsker at parkere på Frederiksberg, skal købe en p-billet til 0 kr. for de første 2 timer. Vi har stillet forslaget fordi besøgende kan undgå betaling ved at stille p-skiven efter 2 timers parkering, og i SF finder vi det generelt sandsynligt at omgåelsen af parkeringsreglerne er øget med vedtagelsen af den nye parkeringsordning. Især fordi det økonomiske incitament til at flytte på p-skiven, herunder især for parkeringer ud over 4 1/2 time, er blevet øget. For en pendler med arbejdstid fra kl. 8 til kl. 16 kan betalingskravet nemt omgås ved at stille p-skiven kl. 10, 12 og 14. Læs videre Parkeringssnyd bør modarbejdes

Flygtningeudgifter bør være uden for servicerammen

I SF ser vi det som en medmenneskelig nødvendighed at danske kommuner arbejder benhårdt på at modtage og integrere et stigende antal flygtninge fra især Syrien – godt 12.000 i 2015.Det er en væsentlig opgave, som vi som et rigt samfund præget af et stærkt socialt sikkerhedsnet og med solide traditioner for aktivering af civilsamfundet bør være i stand til at løse til gavn for både flygtninge og lokalsamfund. Læs videre Flygtningeudgifter bør være uden for servicerammen

Ordførertale ved 1. behandlingen af Budget 2016 på Frederiksberg

Vi har en drøm

I kender dem formentlig ikke, men der findes et rigtig venstrefløjs-kollektivistisk band ved navn Kitty og Kittet. De har i sin tid lavet en sød lille naivistisk sang der hedder ’Vi har en drøm’. I SF-regi kendes den også som Livø-sangen, idet den synges jævnligt af deltagere på SFOF’s årlige Livøferie. Læs videre Ordførertale ved 1. behandlingen af Budget 2016 på Frederiksberg

Problematiske parkeringsregler

I Lokalavisen den 24. september kritiserer Jan Helsinghoff med rette de nye parkeringsregler på Frederiksberg. Det er alt for nemt at snyde med parkeringsskiven og rent faktisk kan betalingskravet for en pendler med arbejdstid fra kl. 8 til kl. 16 omgås blot ved at stille p-skiven kl. 10, 12 og 14. Det betyder at borgere på Frederiksberg for hvem bilen er en nødvendighed, ofte må cirkle rundt for at finde en parkeringsplads. Det er spild af fritid, øger forureningen og risikoen for uheld. Læs videre Problematiske parkeringsregler

SF: Vi løb igen ind i en blokpolitisk mur

Pressemeddelelse vedr. budget 2016 på Frederiksberg

SF: Vi løb igen ind i en blokpolitisk mur

SF var klar til konstruktive drøftelser med højrefløjen, og vi havde fire hovedpunkter med:

Vi ville have gratis psykologhjælp til unge fordi det er klogest og billigst at forebygge.

Vi ønskede et løft af antallet af pædagoger i daginstitutionerne fordi flere varme hænder giver videbegærlige og eventyrlystne børn.

Vi kæmpede igen for at få hævet rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister til samme niveau som i København, fordi det er rimeligt.

Og SF ville derudover have afsat midler til at støtte lærere og pædagoger i at gennemføre folkeskolereformen.
Læs videre SF: Vi løb igen ind i en blokpolitisk mur

Socialdemokraterne svigter kommunerne

Det var en chokerende oplevelse at følge hvordan Socialdemokraterne, men også De Radikale valgte at stemme for Venstre-regeringens kommunebesparelse på 2,4 mia. kr.

Begrebet omprioriteringsbidrag er en uskøn omskrivelse af besparelser, og når Socialdemokraterne bakker op om dette ud fra argumentet om at der skal sikres “tryghed i kommuneøkonomien” er det intet mindre end den værste gang New speak. Læs videre Socialdemokraterne svigter kommunerne

GO Balder !

 

BALDER_M65_folder_k3_use-1Kære vælger

Jeg håber at jeg kan gøre mig fortjent til at få din opbakning med en stemme den 18. juni.

Hvis du ikke har mødt mig på gaden og fået pjecen i hånden kan du hente min valgkampspjece her.

Til kamp mod ulighed – den skader os alle

 • Et frit og lige sundhedsvæsen for alle
 • Nej til ulighedsforstærkende optagelseskrav – alle skal have mulighed for at tage en uddannelse
 • Multinationale virksomheder og de allermest velhavende bør bidrage mere til fællesskabet

God integration gavner alle

 • Modersmålsundervisning – fremmedsprog er en global styrke – hellere to hele end to halve sprog
 • Investér i fremtiden – vi kan ikke reparere på fortidens integrationsfejl med dårlige løsninger
 • Klare forventninger og pas på med skadelig særbehandling – det giver gensidig respekt

Trafik og miljø – grønne visioner

 • Cyklismens bedste hovedstad – bekæmp forureningen
 • Roadpricing – lad os minimere den unødvendige del af biltrafikken
 • Bedre og billigere kollektiv trafik
 • Styrk økologi og investér mere i vedvarende energi

Vores børn er Danmarks råstof, og de fortjener det bedste i både daginstitution og skole

 • Bedre normeringer i daginstitutionerne – tid til pædagogisk omsorg uden stress
 • Deltidspladser i daginstitutionerne – et værn mod institutionalisering
 • Efteruddannelsesmuligheder for lærerne og inklusion uden spareøvelse

Uddannelserne skal ikke udsultes, og der skal skabes flere job i Danmark

 • Praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne så de kan få gennemført deres uddannelse
 • Friheden skal tilbage til universiteter og forskning – det vil give bedre uddannelser
 • Iværksættere og innovation skal have de bedste vilkår – vi har brug for at investere for at få vækst – men med grøn omtanke
 • Arbejdsløse skal behandles som ligeværdige mennesker – sygdom er ikke lig med dovenskab
 • Dagpengeløsning nu – det handler om mennesker

Ligestilling nu – Stop menneskehandel og prostitution

 • 3 måneders øremærket barsel til fædre – til gavn for både far, mor og ikke mindst børn.
 • Ligeløn nu! – mindre snak mere handling – giv nu kvinderne løn som fortjent
 • Forbyd køb af sex – bedre social og økonomisk hjælp til prostituerede – vi skal tage vare på hinanden i stedet for at gøre hinanden til en vare.
 • Et barn har ret til begge forældre – mere handling i konfliktfyldte forældremyndigheds- og samværssager

 

Skolekapacitetsstyring over ideologi

For SF har det historisk været centralt at agere udogmatisk og sagligt. Det betyder at vi aldrig har ladet os styre blindt af ideologi. Det modsatte synes at være tilfældet for Venstre på Frederiksberg Rådhus når det er villig til at sætte mantraet om frit skolevalg højere end stabilitet i kapacitetsstyringen. I Frederiksberg Bladet den 30. marts kritiserer Malene Barkhus (V), SF og Enhedslisten for ikke at have stemt for at lade 36 skolebørn starte på en anden skole end distriktsskolen. Læs videre Skolekapacitetsstyring over ideologi

Folketingskandidat i Storkreds København og Rådmand på Frederiksberg