Problematiske parkeringsregler

I Lokalavisen den 24. september kritiserer Jan Helsinghoff med rette de nye parkeringsregler på Frederiksberg. Det er alt for nemt at snyde med parkeringsskiven og rent faktisk kan betalingskravet for en pendler med arbejdstid fra kl. 8 til kl. 16 omgås blot ved at stille p-skiven kl. 10, 12 og 14. Det betyder at borgere på Frederiksberg for hvem bilen er en nødvendighed, ofte må cirkle rundt for at finde en parkeringsplads. Det er spild af fritid, øger forureningen og risikoen for uheld.

I SF tilslutter vi os altså til fulde kritikken, og det er da også derfor at vi i SF har foreslået at bilister uden beboerlicens der ønsker at parkere på Frederiksberg, skal købe en p-billet til 0 kr. for de første 2 timer. Forvaltningen ved at der snydes i stor stil, men vedtages SF’s forslag vil det blive mindre nemt at udføre parkometersnyd, ligesom det vil medføre en fuld digitalisering af parkeringen, så den umiddelbart kan kontrolleres via nummerpladen.

SF er ikke part i parkeringsforliget, og mener grundlæggende at udefrakommende bilister skal betale når der parkeres på Frederiksberg. Altså en sløjfning af de 2 timers gratis parkering, undtagen 30 minutter på de centrale handelsstrøg. Den nuværende ordning er desværre til gene for Frederiksbergs borgere, og den understøtter ikke brugen af alternative transportformer.

 (Bragt i Lokalavisen Frederiksberg d. 1. oktober 2015)