Tag-arkiv: EU

Sikkerhed i daginstitutionerne

Det har ikke været problemfrit, at det med budget 2009 blev besluttet at sætte børnehavealderen i kommunen ned fra 3 år til 2 år og 10 måneder. Det har pædagoger, forældre og børn måtte sande i det forløbne år. SF valgte dengang med sin budgetdeltagelse, at tage medansvar for at rydde op efter de borgerliges årelange handlingslammelse. Men det skal ikke forhindre os i at arbejde for, at vi så snart der er økonomisk råderum dertil, får rullet børnehaveovergangen tilbage til de 3 år. Læs videre Sikkerhed i daginstitutionerne

Kønsmæssig talestatistik for plenumdebatter under SF’s Landsmøde 2008

Ligestilling, mangfoldighed og et godt medlemsdemokrati med en sund debatkultur er organisatoriske kernepunkter for SF. Viden om SF’s medlemmer og deres forskellige måder at være aktive på er nødvendig for, at man på bedste vis kan skabe en partikultur der inkluderer, og ikke ekskluderer. Som et led i forsøget på at klarlægge viden, fandt jeg i min egenskab som formand for SF’s ligestillingsudvalg, at det var på sin plads at lægge nogen tal sammen, for at se hvordan det forholder sig med medlemmernes lyst til at gå på talerstolen til et landsmøde. Læs videre Kønsmæssig talestatistik for plenumdebatter under SF’s Landsmøde 2008

International kritik nødvendig overfor Rusland

Grænsen er for længst overskredet for det meget totalitære russiske Putin-styre. Udviklingen rummer tendenser mod en tilbagevenden til en kommunistagtig ledelse. I internationalt regi opererer man desuden som om, at vi stadig stod midt i den kolde krig.

Hvor man tidligere har talt om Hviderusland (Belarus) som det eneste tilbageværende europæiske diktatur med Aleksandr Lukasjenko i spidsen, gøres han nu rangen stridig af ’Sorte’-Rusland med Putin i spidsen. Læs videre International kritik nødvendig overfor Rusland

Et nationalt krigs-kompromis

Det må være et politisk mål for alle demokratisksindede politikere, at der indgås et nationalt kompromis om betingelserne for dansk krigsaggression. Vi foreslår, at et sådant nationalt kompromis bl.a. skal stille en række ultimative betingelser der skal være opfyldt for en krigsaggression fra dansk side. 
 
I valgkampens første fase har den danske deltagelse i Irak krigen og følgerne for Danmarks fremtidige forsvars- og sikkerhedspolitik endnu ikke været inddraget i debatten. Læs videre Et nationalt krigs-kompromis

Bordet fanger – SF vil have en afstemning om den nye EU-traktat

Ved valgkampens start er spørgsmålet om folkeafstemning angående EU’s nye traktat sparket til hjørne, og vi kan ikke forvente en stillingtagen fra de fleste af EU-ja-partierne før efter nytår, og dermed på den anden side af det forestående folketingsvalg. Læs videre Bordet fanger – SF vil have en afstemning om den nye EU-traktat

EU Anti-Trafficking Day – et forbud mod køb af sex er nødvendigt

prostitutionodelaeggerliv.jpgI dag er en dag, hvor der fokuseres på det europæiske arbejde imod menneskehandel/trafficking. Der er god grund til at kæmpe videre, for den rystende udvikling indenfor prostitution og menneskehandel skal have massiv modarbejdelse. Andet kan stærke europæiske lande simpelthen ikke være bekendt. Prostitution er et globalt symbol på ufrihed og ulighed, og rummer en udnyttelse af især kvinder der som oftest har haft færre muligheder end andre.

Fokus bør rettes mod kunderne og deres villighed til at lægge al omsorg for et andet menneskes situation til side. Hvad er det man siger – ‘Lysten driver værket’. Læs videre EU Anti-Trafficking Day – et forbud mod køb af sex er nødvendigt

Øremærket barsel til fædre – ikke i morgen, men i dag!

I Politiken slår konservative Pia Christsmas Møller nu til lyd for en øremærkning af barsel til fædre. Det lyder godt – man skulle da være et skarn hvis man ikke glædede sig hver gang en borgerlig blev overbevist af oppositionens, og herunder især SF’s arbejde på denne front.

Hvad siger den nye ligestillingsminister Karen Jespersen så? Læs videre Øremærket barsel til fædre – ikke i morgen, men i dag!