Tag-arkiv: FAKTA

Kønsmæssig talestatistik for plenumdebatter under SF’s Landsmøde 2008

Ligestilling, mangfoldighed og et godt medlemsdemokrati med en sund debatkultur er organisatoriske kernepunkter for SF. Viden om SF’s medlemmer og deres forskellige måder at være aktive på er nødvendig for, at man på bedste vis kan skabe en partikultur der inkluderer, og ikke ekskluderer. Som et led i forsøget på at klarlægge viden, fandt jeg i min egenskab som formand for SF’s ligestillingsudvalg, at det var på sin plads at lægge nogen tal sammen, for at se hvordan det forholder sig med medlemmernes lyst til at gå på talerstolen til et landsmøde. Læs videre Kønsmæssig talestatistik for plenumdebatter under SF’s Landsmøde 2008