CV

Profil
Født i 1976, arbejder som jobkonsulent, cand. mag i historie, med idræt som bifag.
Bor på Frederiksberg med hustru og to børn – pige fra juni 2005 og dreng fra november 2006.

Politiske poster

 • Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse jan. 2010-dec. 2017 (Udvalg i perioden 2014-17: Magistraten og Undervisningsudvalget)

Mindre politiske poster på Frederiksberg

 • Frederiksberg Energi A/S, bestyrelsen
 • Frederiksberg Fjernkøling A/S, bestyrelsen
 • Frederiksberg Fjernvarme A/S, bestyrelsen
 • Frederiksberg Vand A/S, bestyrelsen
 • Frederiksberg Bygas A/S, bestyrelsen
 • Frederiksberg Kloak A/S, bestyrelsen
 • KL – delegerede til KL’s kommunalpolitiske topmøde

 

Politisk erfaring

2014
Opstillet som folketingskandidat i Storkreds København juni 2014-2016

2013
– Spidskandidat ved kommunalvalget på Frederiksberg d. 19. november (indvalgt i Frederiksberg Kommunalbestyrelse med 1216 personlige stemmer – det 5. højeste blandt de opstillede)

 • SF-medlem af KKR-Region Hovedstaden (Kommunekontaktråd) 2010-2014
 • SF-medlem af KL’s repræsentantskab 2010-2014
 • Folkeoplysningsudvalget (udtrådt i foråret 2012)
 • Frederiksberg Eltransmission, bestyrelsen (udtrådt i foråret 2012)
 • Frederiksberg Energi A/S, bestyrelsen
 • Frederiksberg Fjernvarme A/S, bestyrelsen (udtrådt i foråret 2012)
 • Frederiksberg Vand A/S, bestyrelsen (udtrådt i foråret 2012)
 • Frederiksberg Bygas A/S, bestyrelsen (udtrådt i foråret 2012)
 • Frederiksberg Idræts-Unions repræsentantskab
 • KL – delegerede til KL’s kommunalpolitiske topmøde
 • Musikudvalget for Frederiksberg Kommune
 • Valgbestyrelse ved kommunale valg

2011
Prioriteret kandidat i Storkreds København ved Folketingsvalget i 2011
Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse

2010
Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
– Opstillet som folketingskandidat i Storkreds København 2010-12

2009
– Opstillet som nr. 2 på listen ved kommunalvalget på Frederiksberg d. 17. november (indvalgt i Frederiksberg Kommunalbestyrelse med 405 personlige stemmer – det 14. højeste blandt de opstillede)

2008
– Opstillet som folketingskandidat i Storkreds København 2008-10
– Talsperson for 8. marts-initiativet til dd.
– Landsmødevalgt medlem af SF’s Hovedbestyrelse for perioden 2008-2010
– Kandidat ved kommunalvalget på Frederiksberg  i 2009

2007
– Webmaster for SF-Frederiksberg: http://www.sf-frb.dk
– Suppleant til SF’s Hovedbestyrelse, pr. 15. november o
rdinært landsmødevalgt medlem af Hovedbestyrelsen
– Opstillet til folketinget ved valget d. 13. november (555 personlige stemmer)

2006
– Opstillet som folketingskandidat i Storkreds København 2006-08
– Formand for SF’s ligestillingsudvalg (indtil sep. 08)
– Formand for SF’s retsudvalg (indtil sep. 08)

2005
– Kandidat til Frederiksberg Kommunalbestyrelse (351 personlige stemmer – det 15. højeste i kommunen, men rakte desværre kun til pladsen som 1. suppleant)
– Medlem af SF’s baggrundsgruppe på Frederiksberg Rådhus
– Medlem af SF’s Feministiske Tæskehold
– Årsmøde-genvalgt medlem af SF-Kbh’s Bestyrelse
– Københavns amtsvalgte suppleant til SF’s Hovedbestyrelse
– Mødearrangør i Landspolitisk Forum under SF-KBH
– Vært ved SF-Københavns kommunalvalgs-startfest

2004
– Årssmødevalgt medlem af SF-Kbh’s Bestyrelse
– Landsmødevalgt suppleant til SF’s Hovedbestyrelse
– HB-valgt medlem af SF’s Ligestillingsudvalg

2003
Medlem af SF (d. 13. januar)

Særlige SF-arbejder
2006 Forfatter til SF’s politiske program om forældremyndighed og samvær:
Børnenes ret til begge forældre skal være udgangspunktet
2005 Medforfatter til SFs prostitutionsprogram
2005 Udarbejdede ligestillingspolitisk plan for Frederiksberg, men med relevans for hele landet: Frederiksberg som et ligestillingsfyrtårn

Arrangør af politiske møder
8. maj 2007 – Et liv i prostitution og vejen ud – Debatmøde med eks-prostituerede Alice.
8. marts 2007 – Mand – hvem er du? – SF’s Ligestillingsudvalgs debatmøde på Københavns Rådhus
2004-2006 – Landspolitisk Forum i SF-KBH – medarrangør af en længere række møder.
19. oktober 2005 – Ekspertmøde om prostitution med: Claus Lautrup, Dorit Otzen, Vibeke Nielsen og Erik Hauervig.

Uddannelse
2008 Cand. mag i Historie på Københavns Universitet (Hovedfag)
2001 (forår) Bachelorprojekt ved Det Danske Institut i Athen
1999 Grunduddannelse i Idræt på Københavns Universitet (Bifag)
1995 Matematisk student fra Christianshavns Gymnasium

Udgivne historiske artikler
“Grundtvigs folkelighedsbegreb”, Grundtvig-Studier 2003 (Resumé)
“Hestesport og magt – En analyse af athenske hestesportsvindere i arkaisk og klassisk tid”, Historisk Tidsskrift, Bind 105, hæfte 1, 2005 m. Morten Bendix Andersen (Resumé)

Ansættelse
1997-2008. Ansat på Bordings Friskole som lærervikar og SFO-medarbejder
2009 Fogedsagsbehandler ved Retten på Frederiksberg
2010 til dd. Konsulent i privat jobfirma

2 tanker om “CV”

 1. Hej Balder,
  Jeg vil gerne høre, om SF vil arbejde for skolemaden? Hvor dybt stikker det? Socialdemokratiet fremfører dette som en af deres mærkesager, og det er en af de vægtigste grunde til at jeg ikke stemmer på dem. Der mangler i den grad ansatte i daginstitutioner og skoler, vedligeholdelse af bygninger, legepladser osv. Så det virker nærmest virkelighedsfjernt at kæmpe for gratis madpakker.

 2. Hej Annemarie
  SF finder visionen om skolemad fin, men vi har i vores budgetudspil gennem flere år prioriteret normeringer i daginstitutioner og støtte til skoler med udfordringer højere.
  Vh. Balder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Folketingskandidat i Storkreds København og Rådmand på Frederiksberg