Tag-arkiv: Bragt Frederiksberg Bladet

Venstrefløjen stiller de fleste forslag – SF’s rådmand er topscorer

Oppositionen tegner sig for over tre fjerdedele af de beslutningsforslag, Frederiksbergs kommunalbestyrelse har taget stilling til i den snart afsluttede valgperiode.

86 beslutningsforslag. Så mange har Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten fremsat i valgperioden 2010-2013. I samme periode har de konservative og Venstre fremsat henholdsvis otte og to forslag.

Centrum-venstrepartierne tegner sig dermed for over 80 procent af beslutningsforslagene.

Ser man på personerne bag forslagene, er SF’s rådmand Balder Mørk Andersen den suveræne topscorer: Han har fremsat 36 beslutningsforslag. Læs videre Venstrefløjen stiller de fleste forslag – SF’s rådmand er topscorer

Elite og bredde uden modsætning

Det var noget af et surt håndbold-opstød som eliteansvarlig og ligadametræner i FIF, Morten Østergaard, den 29. marts præsenterede for læserne af denne avis. Selvom jeg personligt kun har siddet i kommunalbestyrelsen i lidt over et år, følte jeg alligevel et øjebliks skyldfølelse over de lidet flatterende placeringer som FIF’s elitehold og Yduns dameelitehold, for nuværende tegner sig for.

Morten Østergaard påstår, at kommunen og Frederiksberg Idræts-Union (FIU) har svigtet elitehåndbolden på Frederiksberg. For at understøtte sin pointe henviser han til, hvordan andre kommuner giver det lokale elitehåndboldhold en økonomisk håndsrækning i hundredetusind-kroners klassen.

På sin vis kan jeg godt forstå, at den eliteansvarlige føler grund til at udtrykke misundelse over, at andre kommuner har valgt en noget mere liberal tilgang til begreberne ’erhvervsvirksomhed’ og ’eliteidræt’.

Godt nok fik fx Roskilde Kommune for 3 år siden Statsforvaltningen Sjællands ord for at der ikke var noget at udsætte på de samarbejdsaftaler efter eliteidrætslovens § 7, som man havde lavet med elitehåndbolden i kommunen. Ydermere har Kulturministeriet lagt en kurs, hvor kommunerne har fået rimeligt frit valg til at definere, hvad man betragter som eliteidræt. Slagelse DT (el. kommunens) storhedstid under Anja Andersen husker vi desuden alle. Men spørger man mig om al kommunal eliteidræts-støtte i form af tilskud eller lån, til enhver tid har været efter bogen, tør jeg godt påstå, at den i visse tilfælde har været til grænsen og muligvis over, i en generel gråzone.

Grundlæggende anskuer jeg ikke bredde- og eliteidræt som hinandens modsætninger, men som to størrelser i et gensidigt afhængighedsforhold, eller akademisk udtrykt, i et dialektisk forhold.

Vores samfund har brug for at begge dele fungerer på bedste vis. Eliten kan højne interessen for fysisk udfoldelse, og breddeidrætten kan sikre at de mange får mulighed for at udfolde sig, samt garantere, at sundhed og livsglæde til enhver tid tæller lidt højere end konkurrenceelementet – selvom det nu ikke er at foragte. Og derudover har mange store sportsstjerner jo fået næret deres barndoms idrætsglæde i den lille breddeorienterede forening.

I SF tager vi gerne en dialog, hvis der kommer konstruktive forslag fra eliteidrætten, men det bliver ikke på bekostning af breddeidrætten.

Under alle omstændigheder håber jeg, at elitehåndbolden på Frederiksberg genfinder gnisten efter en turbulent periode fulgt af resultatmæssig tørke og nedrykninger. For selvfølgelig vil vi alle sammen gerne glædes over tophåndbold på Frederiksberg, spillet i en hal, som øjeblikket efter indtages af to serie-4 hold.

(Bragt i Frederiksberg Bladet d. 5. april 2011)

Bekymrende konservative skattedrømme

Som politisk leder for SF på Frederiksberg Rådhus, der senest har taget medansvar for besparelser for at rette op på kommunens økonomi, finder jeg det særdeles bekymrende, at man i sidste nummer af Frederiksberg Bladet kunne læse om, hvordan det konservative medlem af kommunalbestyrelsen, Nils-Ole Heggland, drømmer om lavere skatter. Jeg kan ikke andet end at opfatte det som en virkelighedsfjern krigserklæring mod et velfærdssamfund for alle, hvor få har for meget og færre for lidt. Læs videre Bekymrende konservative skattedrømme

Fokus på konsekvenser ved udlicitering

I SF har vi rettet et yderst nødvendigt fokus på kommunens udliciteringspolitik. Senest fik vi slået fast, at konkurrenceudsættelse og udlicitering aldrig må gå hen og blive til et mål i sig selv. Så vil der nemlig være tale om at markedsideologiske principper tager styringen, i modsætning til den mere sunde tankegang, at sikre den bedste velfærdsservice ud fra de – desværre i denne periode – mere begrænsede kommunale midler. Læs videre Fokus på konsekvenser ved udlicitering

Borgerspørgsmål inden budgettet vedtages

SF ønskede at bevare borgernes mulighed for at stille spørgsmål ved 2. behandlingen af budgettet

I sidste nummer af denne avis d. 7. dec. bragtes der en mindre notits om de netop vedtagne nye regler for borgernes spørgetid ved kommunalbestyrelsesmøder. Hvis man ikke vidste bedre, kunne man som borger nemt tro, at alle partier var helt enige i denne beslutning. Læs videre Borgerspørgsmål inden budgettet vedtages

Rettidig omhu i børnepasningen (på Frederiksberg)

Kommunen kan i øjeblikket ikke overholde pladsgarantien i børneinstitutionerne. Det er et prestigetab, som borgmester, formand for børne- og undervisningsudvalg, og forvalterne i Kulturdirektoratet vil være de første til at ærgre sig over. Men dog allermest de berørte børnefamilier, som nu skal finde alternativer midt i et travlt arbejds- og familieliv. Læs videre Rettidig omhu i børnepasningen (på Frederiksberg)

Social slagside i børnesundheden

Gratis mad i skoler og daginstitutioner er sund forebyggelse

I sidste uge fik vi for alvor kvalificeret debatten om sundhed og social baggrund. Da udsendte Statens Institut for Folkesundhed (SDU) nemlig antologien ”Social ulighed i sundhed blandt børn og unge”. Forskerne har leveret viden og forslag til forebyggelse. Nu må man forvente at politikerne reagerer med handling. Læs videre Social slagside i børnesundheden

Konservativ arrogance overfor kvindekrisecenter

Det konservative flertal på Frederiksberg ønsker skuffende nok ikke at indsætte et medlem i bestyrelsen for det eneste krisecenter beliggende i kommunen.

Årligt er der mere end 41.000 kvinder der udsættes for fysisk vold af deres nuværende eller tidligere partner, og mere end 29.000 børn er hvert år vidner til dette. Det er blevet anslået at vold i familien koster det danske samfund 400 millioner kr. om året. Regeringens nu afgåede ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen, nåede senest at anerkende problemets omfang med en kampagne, som umuligt kan have undsluppet de konservatives opmærksomhed. Læs videre Konservativ arrogance overfor kvindekrisecenter

Gratis økologisk skolemad

Kommentar til Karin Dubins læserbrev d. 9. august 2005. 

Karin Dubin og jeg er grundlæggende enige i, at sund mad til skolebørn er en nødvendighed. Et barn med kostmæssigt overskud vil have energi og lyst til at lære, men vil derudover slutte skoledagen med kræfter til det efterfølgende særdeles vigtige sociale fritidsliv. Derved bedres mulighederne for at få ‘hele børn’, der går glade og forventningsfulde til og fra skole.

Den så stærkt efterspurgte faglighed, går kort sagt hånd i hånd med børnenes velvære. 

Læs videre Gratis økologisk skolemad