Venstrefløjen stiller de fleste forslag – SF’s rådmand er topscorer

Oppositionen tegner sig for over tre fjerdedele af de beslutningsforslag, Frederiksbergs kommunalbestyrelse har taget stilling til i den snart afsluttede valgperiode.

86 beslutningsforslag. Så mange har Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten fremsat i valgperioden 2010-2013. I samme periode har de konservative og Venstre fremsat henholdsvis otte og to forslag.

Centrum-venstrepartierne tegner sig dermed for over 80 procent af beslutningsforslagene.

Ser man på personerne bag forslagene, er SF’s rådmand Balder Mørk Andersen den suveræne topscorer: Han har fremsat 36 beslutningsforslag.

“Tallene viser klart, at de konservative har mistet initiativet. De administrerer i stedet for at lede og være visionære. Ud af den konservative gruppe der indtil for nylig var på 12 medlemmer, har kun tre stillet forslag. Venstre viser heller intet initiativ med sølle to beslutningsforslag på fire år,” siger SF’s spidskandidat.

Opgør man antallet af forslag i forhold til partiernes mandattal, har SF fremsat flest.

Tallene er opgjort af SF på basis af de offentligt tilgængelige kommunalbestyrelsesreferater (frem til og med den 7. oktober 2013, hvilket betyder, at S efterfølgende på KB-mødet den 11. november 2013 fremsatte endnu et forslag).

Parti Beslutningsforslag
Socialdemokraterne

42

SF

39

Radikale   Venstre

9

Konservative

8

Enhedslisten

5

Venstre

2

Liberal   Alliance

1

beslutningsforslag_graf