Tag-arkiv: beslutningsforslag

Folkeskolen: SF øjner mulighed for lokalaftale

I SF har man med tilfredshed noteret sig at KL (Kommunernes Landsforening) efter overenskomstforliget med LC (Lærernes Centralorganisation) nu i modsætning til tidligere ikke stiller sig afvisende over for indgåelsen af lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser. Læs videre Folkeskolen: SF øjner mulighed for lokalaftale

Blødere vand til Frederiksberg

Borgerne på Frederiksberg kan se frem til at vandet på Frederiksberg kommer til at indeholde mindre kalk, altså bliver blødere. Det er resultatet af vedtagelsen af et beslutningsforslag stillet af SF’s rådmand Balder Mørk Andersen, som forklarer:

”Beregninger viser at en gennemsnitlig husstand i hovedstaden vil kunne spare ca. 400 kr. om året pr. person såfremt kvaliteten af grundvandet forbedres ved at reducere kalkindholdet. Ydermere vil det have en gavnlig effekt på miljøet idet mængden af vaske- og rengøringsmidler kan reduceres.” Læs videre Blødere vand til Frederiksberg

Frederiksberg bør afskaffe rådmandstitel

I SF har vi stillet et beslutningsforslag om at Frederiksberg Kommune tager den fulde konsekvens af sit udvalgsstyre, og afskaffer den misvisende brug af titlen ’Rådmand’ samt lader ’Magistraten’ være benævnt som ’Økonomiudvalget’. ”

I 1919 fik Frederiksberg i forbindelse med købsstadskommunalloven et købsstadsmæssigt kommunalstyre, som svarede til landets øvrige købstæder. Alligevel fastholdtes betegnelsen magistrat og dennes medlemmer som rådmænd, uagtet at Frederiksberg Kommune ikke har et egentligt magistratsstyre, men derimod udvalgsstyre.

En magistratsordning, som man har det i Ålborg, Århus, Odense og København indebærer, at magistratsmedlemmerne er valgt ved forholdstalsvalg. Sådan gøres det som bekendt ikke på Frederiksberg, hvor der arbejdes ud fra devisen ’the winner takes it all’. Læs videre Frederiksberg bør afskaffe rådmandstitel

Venstrefløjen stiller de fleste forslag – SF’s rådmand er topscorer

Oppositionen tegner sig for over tre fjerdedele af de beslutningsforslag, Frederiksbergs kommunalbestyrelse har taget stilling til i den snart afsluttede valgperiode.

86 beslutningsforslag. Så mange har Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten fremsat i valgperioden 2010-2013. I samme periode har de konservative og Venstre fremsat henholdsvis otte og to forslag.

Centrum-venstrepartierne tegner sig dermed for over 80 procent af beslutningsforslagene.

Ser man på personerne bag forslagene, er SF’s rådmand Balder Mørk Andersen den suveræne topscorer: Han har fremsat 36 beslutningsforslag. Læs videre Venstrefløjen stiller de fleste forslag – SF’s rådmand er topscorer