Tag-arkiv: Liberal Alliance

SF – Frederiksbergs sociale stemme

Selvom vi i SF ikke var en del af budgetforliget for 2015 lykkedes det os alligevel at få alle andre partier undtagen Liberal Alliance med på at give Cafe Paraplyen en årlig bevilling på 180.000 kr. SF skaffede i 2012-budgettet midler til at der kunne holdes åbent om søndagen, og med dette års budget er SF altså lykkedes med at sikre Cafe Paraplyen det økonomiske fundament der gør at det kan holdes åbent alle ugens 7 dage. Læs videre SF – Frederiksbergs sociale stemme

Tillid – ja tak

SF fremlagde i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2014 et forslag om et tillidsreformprojekt inden for ældreplejeområdet, og vi ønskede såmænd i første ombæring ikke at afsætte mere end 150.000 kr. til det. Tanken var naturligvis, at højrefløjen da umuligt kunne sige nej til for et lille beløb, at gøre sig nogen sunde erfaringer som kunne danne grundlag for videre handling.

Men ak nej – forslaget nedstemtes af Konservative, Liberal Alliance, Venstre og de Radikale. Læs videre Tillid – ja tak

Venstre og Liberal Alliance gambler med børnene

I forbindelse med budgetlægningen for 2014 og årene frem ønskede de to partier at gøre den frederiksbergske folkeskole til en købmandsforretning via salg af pladser til udenbys elever. En økonomisk strategi der mest af alt lignede fugle på taget al den stund at vi overhovedet ikke har pladsen, men i de kommende år ser ud til at skulle rumme flere frederiksberg-elever end først antaget. Samtidig kærede man sig ikke om den udfordring lærerne allerede har med inklusionsindsats, og gennemførsel af folkeskolereformen. Læs videre Venstre og Liberal Alliance gambler med børnene

Uden saglighed

Kære vælgere. Jeg anerkender at et flertal af jer ved valget mente, at de konservative og resten af højrefløjen fortsat skulle regere på rådhuset.

For SF tydeliggør det ihvertfald en ting: Der er behov for, at I i endnu højere grad oplyses om hvad der foregår på rådhuset.

De konservative støttet af Radikale, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har endnu engang lavet et udvalgssystem der snarere synes styret af hvordan kagen kan fordeles, end ud fra hvad der gavner kommunen og borgerne. Der oprettes fx et diminutivt udvalg, Bolig- og Ejendomsudvalget, som det er svært at se klogskaben i, men det rummer da en formandspost. Læs videre Uden saglighed

Venstrefløjen stiller de fleste forslag – SF’s rådmand er topscorer

Oppositionen tegner sig for over tre fjerdedele af de beslutningsforslag, Frederiksbergs kommunalbestyrelse har taget stilling til i den snart afsluttede valgperiode.

86 beslutningsforslag. Så mange har Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten fremsat i valgperioden 2010-2013. I samme periode har de konservative og Venstre fremsat henholdsvis otte og to forslag.

Centrum-venstrepartierne tegner sig dermed for over 80 procent af beslutningsforslagene.

Ser man på personerne bag forslagene, er SF’s rådmand Balder Mørk Andersen den suveræne topscorer: Han har fremsat 36 beslutningsforslag. Læs videre Venstrefløjen stiller de fleste forslag – SF’s rådmand er topscorer

Budget 2014 – Ordførertale ved 1. behandlingen

SF’s ordførertale ved 1. behandlingen af Frederiksberg Kommunes budget for 2014, d. 2. sep. 2013
Af: Balder Mørk Andersen, rådmand og politisk ordfører for SF

Det er valgår, og det kan man godt se på budgetforslaget.

Øvelsen i forhold til overhovedet at sikre råderum til at os politikere kan komme med vores partipolitiske udvidelsesforslag er for så vidt den samme. Først skal man igennem effektiviseringerne – men med borgeren i centrum – det siger sig selv! Man siger, at det skal gøre ondt før det gør godt, og atter engang føler vi os som et sportshold der skal på træningslejr i opstartsfasen før sæsonstart. Men i modsætning til de tre seneste sæsoner er der dog ikke lagt op til en ligeså hård træning. Grundformen bør også være til stede efter de seneste hårde effektiviseringsbudgetter. Læs videre Budget 2014 – Ordførertale ved 1. behandlingen

Rigide økonomiske rammer

Budgetforhandlingerne er på trapperne. I SF har vi gennem hele valgperioden taget medansvar for at rette op på kommunens økonomistyring og foretaget nødvendige og til tider hårde effektiviseringer. Det har bl.a. medført at kommunens kassebeholdning nu er massiv.
I budget 2014 kommer kommunen uanset det endelige resultat til at bruge alle de midler der er muligt op til  service- og anlægsrammen. Sagen er bare den, at vi har en økonomisk mulighed for at bidrage til væksten og skabe arbejdspladser ved – som det primære – at sætte yderligere skub i vores anlægsprojekter. Læs videre Rigide økonomiske rammer