Rigide økonomiske rammer

Budgetforhandlingerne er på trapperne. I SF har vi gennem hele valgperioden taget medansvar for at rette op på kommunens økonomistyring og foretaget nødvendige og til tider hårde effektiviseringer. Det har bl.a. medført at kommunens kassebeholdning nu er massiv.
I budget 2014 kommer kommunen uanset det endelige resultat til at bruge alle de midler der er muligt op til  service- og anlægsrammen. Sagen er bare den, at vi har en økonomisk mulighed for at bidrage til væksten og skabe arbejdspladser ved – som det primære – at sætte yderligere skub i vores anlægsprojekter. Det har vi bare ikke lov til grundet den defensive økonomistyring på Christiansborg, og  i stedet oplever man nu den borgerlige lejr på Frederiksberg  (Konservative, Venstre, Liberal Alliance og de Radikale) slås om hvor store skattelettelser eller grundskyldssænkninger til gavn for villaejerne der skal besluttes. Så føler man sig lidt til grin. Ikke på grund af et ideologisk og dogmatisk forhold til skatteniveauet, men fordi man simpelthen bare brænder mere for at sætte gang i samfundets hjul, og få løftet en masse danskere ud af arbejdsløsheden.

Mit signal til både økonomi- og finansminister er, at regeringen burde give kommuner i en situation som Frederiksberg særskilt lov til at bruge mere på service til fx forebyggende og sundhedsfremmende indsatser samt på det sociale område, for derved at undgå senere omkostninger. På anlægsområdet burde rammen generelt øges mere end det gjordes med vækstplanen, men specifikt øremærket til cykelstier, kollektiv trafik, klima-, miljø- og energitiltag samt imødekommelse af demografiske vækstprognoser. Det vil ikke bare gavne Frederiksberg, men hele samfundet.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 29. august 2013)