Tag-arkiv: Eva Kjer Hansen

Konservativ arrogance overfor kvindekrisecenter

Det konservative flertal på Frederiksberg ønsker skuffende nok ikke at indsætte et medlem i bestyrelsen for det eneste krisecenter beliggende i kommunen.

Årligt er der mere end 41.000 kvinder der udsættes for fysisk vold af deres nuværende eller tidligere partner, og mere end 29.000 børn er hvert år vidner til dette. Det er blevet anslået at vold i familien koster det danske samfund 400 millioner kr. om året. Regeringens nu afgåede ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen, nåede senest at anerkende problemets omfang med en kampagne, som umuligt kan have undsluppet de konservatives opmærksomhed. Læs videre Konservativ arrogance overfor kvindekrisecenter

(PM) Voldsramte kvinder skal aldrig lades i stikken

Jeg reagerede i dag på historien om færre kommunale henvisninger til kvindekrisecentre, med denne pressemeddelelse:

I dagens Metroxpress kan man læse, at kommunerne efter kommunalreformen står tilbage med en større netto-udgift for hver enkelt døgns ophold på et kvindekrisecenter. Således er man gået fra at skulle betale 350 kr. pr døgn til nu at skulle klare en udgift på 1600 kr. Det er halvdelen af det samlede beløb på 3200 kr. hvor staten altså dækker resten. Landsorganisationen af Kvindekrisecentre oplever, at den
økonomiske ændring har ført til et fald i antallet af kvinder der henvises til
krisecentrene.

Læs videre (PM) Voldsramte kvinder skal aldrig lades i stikken

Hånden på hjertet? – Læs læserpanelskommentaren til Politiken mandag d. 22

Eva Kjer HansenI særdeles har kontanthjælpsloftet været medvirkende til yderligere forarmelse af en gruppe pressede danskere. Med mantraet om at ‘det skal kunne betale sig at arbejde’, hvor man næsten levende kan se Claus Hjort stå og skrige en langtidsledig og langt fra arbejdsduelig borger ned i hovedet: ‘Let så røven din dovne hund’. Bevidst arbejdsdovne kan man ikke have meget tilovers for, men sagen er bare den at størstedelen af kontanthjælpsmodtagerne meget gerne så sig selv i et arbejde, for på nogen måder er det rigtigt at ‘arbejdet bærer lønnen i sig selv’.

Læs videre Hånden på hjertet? – Læs læserpanelskommentaren til Politiken mandag d. 22

En skjult dagsorden – om regeringens prostitutionsplan

Enten mangler socialminister Eva Kjer Hansen (V) viden om prostitutionsmiljøet, eller også er hun ikke ærlig med hensyn til sine bevæggrunde.
Regeringens handlingsplan “Et andet liv” efterlader mig måbende. For hvordan kan man opliste de prostitueredes generelt problemfyldte baggrund, miljøets råhed med vold og voldtægt, de svære sociale, fysiske og psykiske følger af prostitution og alligevel acceptere, at dette forekommer i et ansvarsfuldt velfærdssamfund?

Så Eva Kjer Hansen: Hvor slemt skal et samfundsproblem være, og hvor meget skade må borgere forvolde hinanden, før man griber til lovgivning?

Er baggrunden for EKH’s berøringsangst i grunden en kapitalistisk tro på markedets eviggyldige hersken over det frie og lige menneske? Eller er det en liberal tro på den prostitueredes ret til at lemlæste sig selv – og på køberens kulturelt nedarvede ret til at købe og derved skade andre mennesker?

Skal vi virkelig smide håndklædet i sengen og lade markedsvilkår og negativ social arv styre vores samfund?

(Jyllandsposten 10. oktober 2005)

En ærlig minister sat på plads

Det er nærmest tragikomisk.
For engangs skyld oplever vi en minister der går ud og fortæller, hvad hun mener om uligheden i det danske samfund. Ifølge socialminister Eva Kjer Hansen er det ikke noget vi skal gøre noget ved, for i hendes øjne er det med til at skabe vækst. Ved denne uforudsete manøvre har hun revet masken af Fogh, og vi ser nu hvad der for alvor ligger bag facaden – ikke noget kønt syn. CEPOS-folket klapper i hænderne, hvorimod Fogh er sur – ja, far er virkelig gal. Læs videre En ærlig minister sat på plads