En skjult dagsorden – om regeringens prostitutionsplan

Enten mangler socialminister Eva Kjer Hansen (V) viden om prostitutionsmiljøet, eller også er hun ikke ærlig med hensyn til sine bevæggrunde.
Regeringens handlingsplan “Et andet liv” efterlader mig måbende. For hvordan kan man opliste de prostitueredes generelt problemfyldte baggrund, miljøets råhed med vold og voldtægt, de svære sociale, fysiske og psykiske følger af prostitution og alligevel acceptere, at dette forekommer i et ansvarsfuldt velfærdssamfund?

Så Eva Kjer Hansen: Hvor slemt skal et samfundsproblem være, og hvor meget skade må borgere forvolde hinanden, før man griber til lovgivning?

Er baggrunden for EKH’s berøringsangst i grunden en kapitalistisk tro på markedets eviggyldige hersken over det frie og lige menneske? Eller er det en liberal tro på den prostitueredes ret til at lemlæste sig selv – og på køberens kulturelt nedarvede ret til at købe og derved skade andre mennesker?

Skal vi virkelig smide håndklædet i sengen og lade markedsvilkår og negativ social arv styre vores samfund?

(Jyllandsposten 10. oktober 2005)