Parkeringsforlig parkeret

Frederiksberg vil desværre vedblive at være hele hovedstadens overfyldte gratis parkeringsplads så længe der ikke er vilje på højrefløjen til at ændre på tilstanden. Frederiksbergborgerne er utilfredse, for de skal dagligt kæmpe om pladserne med pendlere og folk med ærinde i Københavns Kommune.

I budgetforliget for 2012 som altså blev vedtaget for 2 år siden (læs: TO ÅR!), blev følgende vedtaget: “Forligspartierne er enige om, at der er behov for at skabe bedre parkeringsforhold for byens borgere og gæster og mindske parkering af biler, der slet ikke har ærinde på Frederiksberg. Forligspartierne finder det hensigtsmæssigt, at dette sker ved at revidere den nuværende parkeringsordning.”

Desværre har borgmesteren sammen med Venstre og Radikale præsteret en ren maskerade på rådhuset. Forvaltningen har præsenteret os for gennemarbejdet materiale, med gode argumenter for, og tiltag til hvordan vi sikrer at vores by ikke fortsat skal være en parkeringsplads for folk uden ærinde på Frederiksberg.

Så sent som tilbage i 2008 og igen her i 2013 fik Frederiksberg Vejdirektoratets opbakning til at lade hele kommunen, bortset fra de private fællesveje, være en samlet parkeringszone, eftersom der er meget tæt byudvikling og et naboskab til by- og trafiktætte områder i nabokommunen, København. Det mener SF bør besluttes. Vi mener, at et ensartet og derved letforståeligt system baseret på køb via moderne mobilteknologi er vejen frem. Og vi ønsker et prisleje der understøtter ønsket om brug af kollektiv trafik og cykel, i modsætning til i dag, hvor det er billigere at bruge bil end bus. For de penge bør kommunen bl.a. bygge underjordiske parkeringsanlæg. Dette vil frigøre plads på overfladen til grønne rekreative byrum der understøtter klimatilpasningen, samt med plads til kultur- og fritidsliv, og ikke mindst cyklisme og en kollektiv trafik der kommer hurtigere frem.

I den sidste ende vil det samtidig betyde, at vores egne borgere i langt mindre grad skal kæmpe for at finde en parkeringsplads efter arbejde. Kort fortalt, et win-win-scenario for alle, som højrefløjen desværre har parkeret på ubestemt tid.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 14. november 2013)