Tag-arkiv: bus

Vedr. klage til Movia over bestyrelsesbeslutning om ’Busreklamer for firmaet Nygart’

Den 29. juni 2014 sendte jeg følgende klage til Movias direktion og bestyrelse:

Klage over bestyrelsesbeslutning om ’Busreklamer for firmaet Nygart’

På bestyrelsesmødet den 26. juni 2014 tog bestyrelsen stilling til punkt 13 ang. ’Busreklamer for firmaet Nygart’. Administrationens indstilling om at fastholde de nuværende regler for busreklamer blev fulgt efter afstemning med stemmerne 7 mod 2. Læs videre Vedr. klage til Movia over bestyrelsesbeslutning om ’Busreklamer for firmaet Nygart’

Ingen taxaer i busbanerne

Lokalavisen omtalte den 10. april i en redaktionel artikel, kommunalbestyrelsens beslutning om at sende Liberal Alliances forslag om at tillade taxaer at køre i busbaner på vejstrækninger i kommunen, tilbage til udvalgsbehandling.

Af artikel fremgik det, at undertegnede ”malende beskrev alle de ulykker, der ville falde ned over Frederiksberg, hvis taxierne fik lov at køre i busbanen på Roskildevej .” Nuvel, det er korrekt, at jeg reelt frygter den øgede ulykkesrisiko såfremt højrefløjen ender med at vedtage forslaget, men jeg føler nu nok alligevel anledning til at uddybe SF’s modstand mod forslaget. Læs videre Ingen taxaer i busbanerne

Parkeringsforlig parkeret

Frederiksberg vil desværre vedblive at være hele hovedstadens overfyldte gratis parkeringsplads så længe der ikke er vilje på højrefløjen til at ændre på tilstanden. Frederiksbergborgerne er utilfredse, for de skal dagligt kæmpe om pladserne med pendlere og folk med ærinde i Københavns Kommune. Læs videre Parkeringsforlig parkeret