Uredelig konservativ

Lokalavisen har fået sin egen lille ’groft sagt’-spalte, hvor der ligges op til at der kommunikeres lidt frækkere end normalt. Fred være med det – folketingsvalget nærmer sig, og det går vel også med lidt ’gang i den’ her på Frederiksberg.

Men når det så er sagt, bør det efterfølgende bemærkes, at det som det mindste bør forventes at en debattør undlader at tillægge andre holdninger som de aldrig har fremsat. Holdninger kan brydes og der skal være plads til at vi på levende vis kan argumentere imod hinanden, men uredelighed er ikke pænt at se på.

De konservatives Simon Aggesen, holdt sig således i den 7. juli ikke for god til at tillægge SF den holdning, og fremlagde nærmest som citat, at SF vil ”gøre op med Frederiksberg kulturelle profil”, blot fordi vi gerne ser musikfestivalen Distortion komme til Frederiksberg med lige præcist det eller flere arrangementer der passer ind her. Det er ikke korrekt. Således er det SF’s drøm, som jeg formulerede det i mit debatindlæg den 23. juni i denne avis, at ”skubbe kærligt til den kulturelle profil som hidtil har præget Frederiksberg. På den måde kan vi i højere grad skabe en kommune med kulturelle tilbud til alle.”

Aggesen er tydeligvis uenig i denne vision og kunne da endelig bare have skrevet dette, men det var åbenbart mere opportunt at skævvride SF’s politik. Det kunne så være hvad det var, men det er faktisk bekymrende, at det yngste medlem af den konservative gruppe slår til lyd for en decideret reaktionær kulturpolitik med udsagnet: ”Jeg mener ikke, at der er behov for at ændre Frederiksbergs kulturelle profil.” Det er så absolut konservatisme på den mindst interessante facon, og mærkværdig tale al den tid, at der rent faktisk skridt for skridt og med SF’s aktive deltagelse i denne valgperiode er blevet rykket lidt ved de konservative dogmer, bl.a. på områderne børn, unge og idræt. Det kan undre at Aggesen ikke har bemærket dette, når han nu både er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt det mindre Musikudvalg. Aggesen stiller sig tilfreds med status quo, og man må næsten tro at han finder KU.BE-projektet overflødigt. I SF tillader vi os dog at stræbe efter mere end at finde os til rette i en konservativ hængekøje.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg d. 21. juli 2011)