Katastrofeteorien om trængselsafgifter

Borgerlige politikere suppleret af Dansk Folkeparti har her i Lokalavisen fremsat alle de skræmmescenarier, de kan tromme frem om de (forhåbentligt) kommende trængselsafgifter. Her kom alt fra økonomisk uansvarlighed, konsekvenserne for de stakkels bilister og vores absolutte favorit: En sammenligning af en betalingsring med Berlinmuren.

En betalingsring er en fremragende idé, der vil stille de fleste trafikanter bedre end før. Det vil reducere trængslen på vejene og skabe bedre fremkommelighed for både biler, busser og cyklister. Det vil være et vigtigt skridt mod at spare nogle af de 100.000 timer vi hvert år bruger på at sidde i kø. Dertil vil systemet kunne yde at massivt bidrag til at reducere den voldsomme forurening, trafikken forårsager. Foruden at stå for en tredjedel af Danmarks drivhusgasudledning, er transportsektoren den absolut primære bidragyder til den tunge luftforurening i hovedstaden, og de mange sundhedsproblemer der følger. Dertil kommer den konstante støj og risikoen for trafikuheld, hvilket alt sammen vil blive forbedret med en reduktion i privatbilismen.

Men hvem vil det ramme? 94% af de mennesker der vil passere en betalingsring bor i hovedstaden, hvor der er velfungerende alternativer til bilen. Og disse alternativer vil blive bedre og billigere, med de midler en betalingsring vil generere. Er det en urimelig ekstra skat? Prisen på kollektiv transport er steget 58% de seneste 10 år. Det er en tredjedel mere end prisen for at køre i bil. Disse tal er velkendte og citeret før i denne avis – tilsyneladende uden effekt.

Fremkommelighed for borgerne er ikke lig med mulighed for at komme frem i bil. Det er lig med muligheden for at komme frem. Med bløde og kollektive systemer skaber vi størst mulig fremkommelighed for flest mulige borgere, og ved at tilslutte os en betalingsring undgår vi at vores kommune i fremtiden skifter profil fra hovedstadens grønne hjerte til hovedstadens jernlunge.

(Lokalavisen Frederiksberg d. 4. august 2011, skrevet med Tue Damsø, By- og Miljøudvalget, SF)