Karakterer fra 1. klasse?

I SF er vi chokerede over at de konservative på Christiansborg nu foreslår, at der skal gives karakterer til børn i alle fag allerede fra 1. klasse.

De konservative mener, at det vil styrke fagligheden. I SF frygter vi derimod, at det kan være ødelæggende for børnenes lystdrevne læring. Resultatet kan nemlig vise sig at blive gold konkurrence og individualisering efterfulgt af en større afstand mellem top og bund. Fællesskaberne mellem børnene risikerer at blive skadet.

I SF ser vi ikke mindre børn som små produktionsenheder der skal have indkodet nogen programmer så de kan komme ud og skabe merværdi.

Den konservative tilgang til skolepolitik rummer slet ikke det faktum, at børn er forskellige individer med svingende indlæringskurver. Det skal skolen kunne rumme. Hvis fokus bliver på glæden ved at lære og ikke frygten for at fejle, er vi i SF sikre på, at vores elever vil gå ud af skolen med en større faglig ballast.

Jeg syntes efterhånden, at vi har oplevet så mange hovedløse udmeldinger fra de konservative på Christiansborg, uden at vi har hørt et pip fra partiets repræsentanter på Frederiksberg. For at mantraet ’dem som tier samtykker’ ikke skal stå tilbage, må jeg simpelthen afkræve de konservative på Frederiksberg et svar på spørgsmålet: Er I enige i, at der fremover skal gives karakterer til børn allerede 1. klasse?

I denne sag kan de ikke stikke hovedet i busken, for skoleområdet er altså et kommunalt gebet, og vi skylder derfor vores børn, at have klare holdninger på dette område.

I SF mener vi derimod, at en forbedring af rammerne for både elever og lærere vil være langt mere givtigt for fagligheden.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 18. august 2011)