Tag-arkiv: Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Prostitution: Et liv i frygt for vold

’Vejen ud’ er titlen på den seneste udgivelse om prostitution fra Socialstyrelsen og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Og der er så sandelig brug for et samfund der tager det på sig, at hjælpe prostituerede videre i livet. Væk fra en tilværelse med vold og voldtægt. På trods af dette aspekt nedtones, skrives der dog: ”Oplevelsen af risikoen for at blive udsat for vold er dog til stede hos alle prostituerede, og de tager derfor forholdsregler for at beskytte sig og for at forebygge volden.” Læs videre Prostitution: Et liv i frygt for vold

Fodbold – med plads til alle

SF i Frederiksberg Kommunalbestyrelse deler til fulde det fokus på fodboldens vilkår, som KB’s formand Keld Jørgensen og FB’s daglige leder Martin Busk har været ude med i denne avis. Fodbold er, og vil med al sandsynlighed i mange år frem vedblive at være en sportsgren som kan tilføre børn og unge adskillige positive fællesskabsoplevelser under deres opvækst, og som ydermere er særdeles velegnet til at få voksne mænd og kvinder til at fortsætte med at holde sig i gang, selv når det kræver kombination af arbejds- og familieliv. Læs videre Fodbold – med plads til alle

SF vil af med iværksættergebyret

For både SF i Frederiksberg Kommunalbestyrelse og i folketinget ligger det os meget på sinde at skabe de bedste vilkår for at der kan skabes den vitale vækst i samfundet. Danmark er et land der køber mere viden i udlandet end det sælger, og det er dybt problematisk når vi ydermere skridt for skridt bliver færre der skal forsørge de mange, eller det man kan kalde for forsørgerbrøken, med færre arbejdsduelige. Læs videre SF vil af med iværksættergebyret

Frederiksberg får en idrætsfestival

Vi glæder sig over, at vores forslag om en idrætsfestival på Frederiksberg nu er vedtaget af en enig kommunalbestyrelse på Frederiksberg Rådhus. Dermed har alle partier anerkendt, at der må nye, kreative ideer til at løse den udfordring, kommunen står med i de kommende år, hvor vi bliver flere og flere borgere til de samme få idrætsfaciliteter. Læs videre Frederiksberg får en idrætsfestival

Køn under kontrol: Klumme bragt i Magasinet Danner

Som politiker er selvkontrol en nødvendig egenskab. Du skal kunne holde facaden, og levere varen næsten uanset hvor hovedrystende usagligt der bliver gået til dig. Nogle politikere arbejder dog bevidst med at bruge sig selv og fremkomme med kalkulerede udfald, vel vidende at det aldrig må kamme over og minde om ukontrollerede anfald. Læs videre Køn under kontrol: Klumme bragt i Magasinet Danner

Indvalgt i Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Det lykkedes i dag for mig, at blive en del af SF’s 4 indvalgte i Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Jeg er glad for al støtten og vil gerne takke alle de vælgere der har vist mig deres tillid. Jeg lover at yde mit, og skulle der være nogen borgere på Frederiksberg der inden for de næste fire år har input til SF’s politik i Kommunalbestyrelsen er det bare med at tage kontakt. Jeg lytter meget gerne til spørgsmål, bekymringer eller vise input i forsøget på at skabe en politik – til gavn for Frederiksberg – og til inspiration for andre. 

Præsentationspapir til urafstemning om folketingskandidater i Storkreds København

Indtil 11. september er der urafstemning i Storkreds København om prioriteringsrækkefølgen af folketingskandidaterne i de kommende to år. Jeg opstiller igen, og håber derfor meget at du hvis du er SF’er, med dit kryds vil støtte mig i mine bestræbelser på at blive en del af SF’s hold på Christiansborg efter næste valg.

Nedenstående er den tekst på 2000 tegn som alle kandidater har indleveret. Den dækker dog langt fra alle aspekter af mit hidtidige politiske virke. Så jeg vil opfordre dig til, at gå på opdagelse på denne hjemmeside for at få et mere dybtgående indblik i mine politiske holdninger.

Vh. Balder Mørk Andersen

OPSTILLINGSTEKST
Situationen er alvorlig efter 7 år, hvor Anders Foghs minimalstat er blevet smuglet ind ad bagdøren. Det har haft store omkostninger for velfærden og især for de økonomisk ringest stillede borgerne i dette land. Derfor er der mere end nogensinde før brug for en skarp opposition med SF i spidsen. Jeg vil arbejde for at SF: Læs videre Præsentationspapir til urafstemning om folketingskandidater i Storkreds København

Balder som folketingskandidat i København

Ja, det er mit håb at medlemmerne af SF i København finder, at jeg er en egnet kandidat til folketinget. I øjeblikket er vi nemlig i SF i København i gang med en urafstemning som skal finde de tolv kandidater, og i særdeleshed de fire der skal vælges som spidser. Jeg har derfor i denne tid brug for al den gode støtte jeg kan få. Har du som SF’er glædet dig over at besøge min hjemmeside, og set grobund for et stærkt kandidatur – sig det da endelig videre. Er du ikke SF’er men har alligevel fundet mine kommentarer spændende – sig det da endelig videre til de SF’ere du kender, eller send dem blot et link til min side. På forhånd tak for hjælpen, den vil jeg være glad for.

Opstillingsmaterialet sendes snarligt ud til alle medlemmer, men nedenfor kan du læse den A4-side som fortæller om mit kandidatur:

Balder Mørk Andersen

SF’er af hjerte og hjerne

Politisk visionsudpluk
Som folketingskandidat i København, vil jeg repræsentere SF i hele byen, og gøre hvad der skal til for at formidle vores stærke politik til den brede vælgerskare. Vi er gode på socialpolitikken, det grønne og det globale, herunder den spidse kritik af Irak-krigen. Selvom integrations- og retspolitikken er båret af vores sunde menneskesyn, får vi det ikke formidlet offensivt nok. Vi skal turde pege på problemerne uden at forstærke dem, samt modsvare det reaktionære hængedyng i alle dets former. SF’s længerevarende tavshed om integration, især under Muhammedkrisen, er uacceptabel, og hvor er SF når især børn svigtes i asylcentre, og der gennemføres uanstændige udvisninger? Hvad er vi bange for?

Ligestilling for både ♀ og ♂
Kampen for ligestilling betyder i sidste ende en fælles sejr for begge køn. Nye rettigheder til det ene køn, fører nye muligheder med sig for det andet køn. Jeg er garant for en ligestillingsprofil med fokus på både kvinder og mænd, og har til eksempel stået bag både vores prostitutions- og vores nye forældremyndighedspolitik samt udarbejdet et længere ligestillingsprogram.

www.baldersf.dk
En ny regering og et stærkt SF kræver en solid og opfindsom valgkamp, hvor vi som altid møder vælgerne i øjenhøjde, men hvor vi også i langt højere grad tager de nye virkemidler til os. Det har jeg gennem længere tid forsøgt ved at gøre min hjemmeside til et langtidsholdbart og levende værktøj, der konstant fremfører og debatterer SF’s og mine egne holdninger. Her kan man få et klart indtryk af en aktiv SF’er med bredt udsyn, der flittigt har repræsenteret SF med godt 40 trykte avisindlæg gennem det sidste års tid. Derudover har jeg hyppigt taget del i den frie debat på SF.dk, og arrangeret flere debatmøder for SF-København.

Vi tager kampen op
Vi er nu oppositionens ledende parti, med blomstrende mod og en sund ideologisk forankring, der ikke ligger på havets bund. En position, vi ikke kun har fået ved at presse regeringen med berettiget kritik, men også ved at fremføre vores visioner for et grønt og socialt retfærdigt Danmark med udsigt og overskud til verden. Lad os tro på egne evner og undslå os endnu en valgkamp som socialdemokratisk lillebror, og radikalt halehæng. Lad os sammen åbne verden med frihed i fællesskab, og gå forrest i en socialistisk værdikamp.

Selv agerer jeg altid ud fra min overbevisning – siger hvad jeg gør – gør hvad jeg siger – og står ved det – selv i modvind. Jeg håber derfor, at I vil betro mig hvervet som folketingskandidat.

Medlem af SF’s Ligestillingsudvalg (og SF’s Retsudvalg), 1.supp. til Frederiksberg Kommunalbestyrelse.
Uddannelse: (snarligt) Cand.mag i historie med idræt som bifag.
Opstillet af SF-Frederiksberg,
Børn: Svava på 17 måneder og lillebror kommer her i november.
Hjemmeside: www.baldersf.dk, mail: balder@baldersf.dk, tlf: 26140465.
Bopæl: Barn og ung på Østerbro, derpå syv år i Indre By, nu boende på Howitzvej 46, 3.tv, 2000 Frb.