Blødere vand til Frederiksberg

Borgerne på Frederiksberg kan se frem til at vandet på Frederiksberg kommer til at indeholde mindre kalk, altså bliver blødere. Det er resultatet af vedtagelsen af et beslutningsforslag stillet af SF’s rådmand Balder Mørk Andersen, som forklarer:

”Beregninger viser at en gennemsnitlig husstand i hovedstaden vil kunne spare ca. 400 kr. om året pr. person såfremt kvaliteten af grundvandet forbedres ved at reducere kalkindholdet. Ydermere vil det have en gavnlig effekt på miljøet idet mængden af vaske- og rengøringsmidler kan reduceres.”

Vandet der leveres til forbrugerne i Frederiksberg Kommune karakteriseres som hårdt med en hårdhedsgrad på mellem 22-30 ºdH. Hårdheden er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium og er dermed også et udtryk for, hvor meget kalk der er i vandet. Der findes ingen egentlige kvalitetskrav for vandets hårdhed, men det anbefales, at hårdhedsgraden ligger mellem 5 og 30 ºdH. Frederiksberg Forsyning producerer selv 45 % af det drikkevand, der leveres på Frederiksberg, mens resten købes af HOFOR.

Der kan peges på følgende mulige positive effekter ved central blødgøring:
– kan medføre besparelser hos rensningsanlæggene i forbindelse med udgifter til fosforfældningskemikalier,
– færre kalkbelægninger i forsyningsnettet,
– mindre energiforbrug og længere levetid for en række husholdningsapparater,
– mindre kalkbelægninger og derved bedre varmeudnyttelse i nogle fjernvarmesystemer,
– mindre forbrug af rengøringsmidler, vaskepulver, shampoo og sæbe samt mindre tid til rengøring.

Frederiksberg Forsyning er i gang med et skitseprojektet, som skal afdække mulighederne for blødgøring på Frederiksberg og opstille eventuelle konkrete løsningsforslag. Det forventes at blive færdigt i andet halvår af 2015.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 6. januar 2015)