Frederiksberg – en gratis parkeringsplads

Som det nok er de fleste læsere bekendt, valgte SF at stå ude for det parkeringsforlig som de konservatives Simon Aggesen glæder sig over i avisen den 20. januar. Forligspartierne delte således ikke SF’s vision om at trække Frederiksberg i en mere sund trafikal retning, og gøre det nemmere for Frederiksbergs egne borgere for hvem bilkørsel til og fra arbejde er en nødvendighed, at finde parkeringspladser nær deres hjem. Simon Aggesen må nemlig anerkende, at det faktum at forliget fastholder to timers gratis parkering, uvægerligt vil fastholde Frederiksberg i positionen som hele hovedstadens gratis parkeringsplads, og at det fortsat vil betyde, at vores egne borgere skal cirkle rundt for at finde en ledig parkeringsplads. SF er ikke modstander af parkeringskældre, men det siger sig selv, at man som det første burde forsøge at udnytte de pladser der er bedre, og at den plads der da frigives på overfladen bør bruges til rekreative byrum.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 27. januar 2015)