SF – et erhvervs- og iværksættervenligt parti

At SF er et erhvervs- og iværksættervenligt parti ved de fleste der har fulgt arbejdet på rådhuset. Vi har foreslået at bruge den gamle politistation til et innovations-, studie- og iværksætterhus. Vi har stillet forslag om forbedret indsats for studie, innovation og erhvervsudvikling. Vi har intet imod at Frederiksberg Centret fornyer sig, men vi stemte nej til den konkretet udvidelse, fordi vi ikke mener at bymidten har brug for den øgede bilisme som 150 ekstra parkeringspladser vil afstedkomme, men også fordi vi frygter, at det vil føre til butiksdød for de små erhvervsdrivende.

Konkret i det nye budget er SF som eneste oppositionsparti med til at sikre, at en aftale med Københavns Kommune om støtte til iværksættere og virksomheder fortsætter. Vi var partiet der leverede de afgørende stemmer, så forslaget om at mindske byggesagsbehandlingstiden kan gennemføres, og vi har foreslået og får en indkøbskørselsordning for ældre til især Frederiksberg-butikker.

I SF tager vi således arbejdet med at skabe vækst og arbejdspladser dybt seriøst.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 5. november 2013)