Pædagogiske kompetencer

Institutioner er ikke opbevaring men en mulighed for at give alle børn en sjov, udfordrende og tryg hverdag. Pædagogerne skal skabe rammerne for et stimulerede læringsmiljø og en tryg dagligdag, hvor trivsel og udvikling er i centrum. Men det kræver også fokus på arbejdsvilkår- og miljø. For overbelastede pædagoger har sværere ved at løfte denne opgave. Derfor arbejder vi i SF på at få flere pædagoger i daginstitutionerne. Det vil give mere tid til pædagogisk nærvær og læring. Og så skal vi konstant videreudvikle fagligheden og derved øge respekten for faget. Herunder ved at sikre en betalt pædagogisk dag i alle institutioner.

Netop i dag den 31. oktober sidder pædagoger fra kommunens daginstitutioner til kompetencedag. Her lytter de til ekspertviden om pædagogisk faglighed, praksis, vidensgrundlag og vuggestuens og børnehavens betydning for det samlede børneliv.

I SF er vi så glade for, at vi på Frederiksberg nu sætter mere ind på, at videreudvikle de pædagogiske- og ledelsesmæssige kompetencer. Det har jeg som partiets repræsentant i Børneudvalget presset på for, og det er således ikke sket af sig selv.

Det er en investering i fremtiden at styrke daginstitutionerne, for det vil på sigt løfte børnene i forhold til skolelivet, og derved give dem det bedste afsæt for at påbegynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 31. oktober 2013)