SF’s ordførertale ved 2. behandlingen af Frederiksberg Kommunes budget for 2014, d. 7. okt. 2013

Hjerteligt velkommen alle sammen til Casino Frederiksberg

Det er stedet, hvor der gambles med pengene – hvor der vindes og tabes. Her har vi skattepoker og velfærdsroulette. Nogen går her fra med lidt flere penge, andre får en lang næse.

For bordenden har vi croupieren, dealeren og den administrerende direktør. På casinoets våbenskjold står der på latin ’jacta est alea’ – terningen er kastet.

Vi håber, at de vil få en god oplevelse på casinoet, og hvis de ikke mener at være tilsmilet af heldet, kan de rette henvendelse til nogen af vores hjælpsomme medarbejdere. De er i de senere år blevet vant til at løbe hurtigt, og svare på mange flere spørgsmål. Men ønsker de at klage, vil de hurtigt blive ekskorteret til udgangen, for her på Casino Frederiksberg, opfordrer vi spillerne til at hæfte sig ved de fornuftige beslutninger frem for at klage. I øvrigt er vi ret sikre på, at I spillere ikke vil få noget som helst ud af at klage alligevel, så det må da være mere interessant for jer, at vi træffer nogle ordentlige spilafgørelser, frem for om I har klageadgang eller ej.

Det var ordene – lad nu spillet begynde – og held og lykke – (det får I brug for).

—–

’Appearance is everything’

Da jeg for snart fire år siden blev en del af denne forsamling, gik der kun kort tid før jeg som det første i foråret 2010 måtte tage del i at redde det af højrefløjen nyligt vedtagne budget. Melodunten var fra den dag af – effektiviseringer, men mere reelt besparelser og afskedigelser. Det tog vi i SF medansvar for, på trods af at det gjorde ondt på organisationen. Desværre kunne vi ikke på noget tidspunkt få højrefløjen til at stå ved hvad det var for en øvelse der var i gang. I den konservative gruppe savnedes kun Fru Hyacinth Bucket fra ’Fint skal det være’ – eller med den mere rammende originaltitel ’Keeping Up Appearances’. For det var som om, at borgerne helst ikke måtte blive informeret om at det på rådhuset var sparetider. Lukketheden er en generel tendens, og hvert eneste fremskridt skyldes bl.a. SF’s ihærdige indsats for at åbne op for dialogen.

 

Blokpolitik og skattetab

Jeg lover at komme rundt om nogle positive elementer som SF har fået arbejdet ind i budgettet, men grundlæggende er dette en trist dag for Frederiksberg, og for borgerne. Vi var godt klar over, at de konservative når det kom til magten og fordelingen af posterne reelt ikke ønsker at dele med andre så længe det ikke er bydende nødvendigt, men med dette budget fasttømres blokpolitikken på rådhuset.

Borgmesteren havde rig lejlighed til at søge et forlig med bl.a. et økonomisk ansvarligt parti som SF. Vi har således været med til at holde styr på økonomien igennem de sidste tre år, og havde gerne medvirket igen.

Men denne mulighed fravalgtes prompte – borgmesteren ønskede det ikke – og gjorde sig ingen anstrengelser, for han havde allerede besluttet sig for at følge den økonomisk usikkerhedsskabende skattetabssvej med de Radikale og Venstre. Det kommer vi desværre alle sammen til at mærke nu. For skatteindtægtstabet kommer samlet til at koste kommunen mellem 210 og 247 millioner kr. over de næste fire år, såfremt beslutningen ikke ændres inden da, skal bl.a. finansieres ved hjælp af øget og totalt ukonkret konkurrenceudsættelse samt ikke mindst salg af skolepladser til udenbys elever. Højrefløjskøbmænd uden blik for helhederne. Det gør det ikke nemmere for lærerne, især med tanke på den samtidige inklusionsindsats, og ikke mindst oven i at skolerne skal gennemføre folkeskolereformen.

Lad mig gentage hvad jeg sagde i min ordførertale ved 1. behandlingen. I SF mener vi ingenlunde, at det er et klogt signal fra en central kommunal aktør som Frederiksberg der i forvejen har landets tredjelaveste udskrivningsprocent, at sænke skatten i en tid, hvor krisen fortsat kradser, og hvor mange har mistet deres arbejde, og hænger fast i ledighed. Det kan meget vel ende med at influere på udligningsspørgsmålet i fremtiden, og tilskudspuljen var i sin essens ikke tænkt til en kommune som vores. Denne antagelse understøttes nu af meldingerne fra KL, om hvor meget af nedsættelsen der vil blive støttet. Og svaret er: Meget mindre end højrefløjen havde regnet med, men nu har I bundet jer selv op på det. I skalter og valter med kassebeholdningen, og fremstår, fristes jeg til at sige, som kommunaløkonomiske novicer der er totalt overraskede over at Frederiksberg, hvad enten man kan lide det eller ej, er en del af et større kommunaløkonomisk puslespil.

Men hvad betyder kommunens skattetab så helt konkret for de enkelte borgere. I SF fremlagde i ved 1. behandlingen tal som skulle vise sig at være særdeles præcise, og forvaltningens gennemregning tydeliggør, at der er tale om sænkninger med minimal værdi for alle andre end de mest højtlønnede. En kontanthjælpsmodtager over 25 uden børn får ca. 25 kr. mere om måneden. En indtægt på 450.000 kr. giver ca. 100 kr. mere pr. måned.  Hvorimod en lønindtægt på 2 millioner giver mellem 330 og 500 kr. mere. Er man lønnet som Eivind Kolding var det i Danske Bank ville man kunne hæve yderligere 27-40.000 kr. om året.

Kort fortalt, er det en ulighedsforstærkende beslutning båret af ideologisk dogmatik og ikke økonomisk stabil tænkning.

Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge borgmesteren, Morten Jung og Jan E. Jørgensen: På hvilket grundlag mener, I at det på nogen måde vil kunne have en betydning for vækstskabelsen?
Nej fra højrefløjen til kontanthjælpsløft

Det er så selvsamme ideologiske firkantethed på højrefløjen, der gør at man ikke vil støtte SF’s forslag om at hæve rådighedsbeløbet for de fattigste kontanthjælpsmodtagere. For en enlig af slagsen er beløbet godt 1.400 kr. mindre om måneden ifht. København. Og lad nu være med at påstå, at vi i SF ligeledes vil tage store beløb op af kassen. Dette forslag koster 4,5 mio. kr. om året, altså 18 mio. kr. over hele perioden. Det kan slet ikke sammenlignes med højrefløjens beløb på næsten 250 mio. kr.

Vi har på Frederiksberg ligeledes en del ældre, helt præcist 4.707 – som ikke har andet at leve for end deres folkepension. Det er gennemsnitligt færre end i resten af landet, men et højere rådighedsbeløb ville kunne løfte dem med allerfærrest midler, men højrefløjen vil mærkværdigvis kun give til de samboende.
SF’s prioriteringer og visioner

SF går til valg på, at:

  • Frederiksberg skal være byen for børn og unge
  • At Frederiksberg skal gå forrest i klima-, miljø- og trafikpolitik
  • At Frederiksberg skal have en værdig social- og ældrepolitik
  • Og at Frederiksberg skal have et levende kulturliv og en vifte af fritidsmuligheder

Vi glæder os over at have fået tilslutning fra højrefløjen og Enhedslisten til vores demokratiudvidende forslag om Ungdomsråd – at der nu laves en forundersøgelse vedr. nyt spillested, at der afsættes penge til øget aktivitet på værestedet Flinten, støtte til idræt for psykisk syge unge i IFK.98, fokus på mental sundhed, flere sagsbehandlere i familieafdelingen, styrkelse af familierådgivningens åbne rådgivning, busordning i SFO,

SF er et parti der til prioriterer cyklister, fodgængere og den kollektive trafik højere end biler. Vi har derfor taget målet om at alle trafikveje har cykelbane eller cykelsti inden 2020 dybt seriøst. Vi har sat de midler af der med sikkerhed vil kan løse dette, og undrer os over at andre har valgt at køre det lige i underkanten, herunder især når man som højrefløjen har været ud og markere sig selv på det. Desuden afsættes der penge til at forbedre den kollektive trafik på især Finsensvej. Når beslutninger om den kollektive trafik ender med at mindske især ældres mobilitet, skal det ændres, for vi skyder os selv i foden som samfund og kommune, der arbejder på at de ældre skal være selvhjulpne længst muligt.

SF – et erhvervs- og iværksættervenligt parti

At SF er et erhvervs- og iværksættervenligt parti ved de fleste der har fulgt arbejdet på rådhuset. Vi har foreslået at bruge den gamle politistation til et innovations-, studie- og iværksætterhus. Vi har stillet forslag om forbedret indsats for studie, innovation og erhvervsudvikling. Vi stemte imod udvidelsen af Frederiksberg Centret, på grund af at bymidten ikke har brug for den øgede bilisme som 150 ekstra parkeringspladser vil afstedkomme, men også fordi vi frygter at det vil føre til butiksdød for de små erhvervsdrivende.
Konkret i dette budget er vi med at sikre, at et aftale med Københavns Kommune om støtte til iværksætter og virksomheder fortsætter, vi er partiet der bærer forslaget om at mindske byggesagsbehandlingen igennem, og vi har foreslået og får en indkøbskørselsordning for ældre til især Frederiksberg-butikker

SF-forslag uden opbakning

Vi ærgrer os dog over de mange SF-forslag som de andre partier ikke støttede: Borgerrådgiver, borgerbudget, tillidsreformsprojekt, mere medarbejderfysioterapi, ligestillingskonsulent, kolonioplevelse for socialt udsatte, socialrådgivere på væresteder, midler til socialøkonomisk virksomhed, sprogpulje til kvinder af anden etnisk herkomst, bedre virksomhedskontakt og hjælp til arbejdsledige, flere hænder i Ungdommens Uddannelsesvejledning, modersmålsundervisning stillet med Ø, bymiljøpunkt, cykelpakke, yderligere løft af institutionslegepladser, og vi forstår ikke at højrefløjen tør skære på socialområdet med 2,5 mio. kr. pr. år.

Derudover er der adskillige forslag som SF fortsat deler ønsket om at gennemføre, men som rammen ikke tillod os at støtte i dette budget.
Et radikaliseret og usikkert budget

Forvaltningens valgbudgetoplæg rummede  betydelige besparelser der skulle lægges ud i overslagsårene. Problemerne blev skubbet ud foran os, som noget den kommende kommunalbestyrelse skulle tage sig af.

I hænderne på højrefløjen er dette oplæg så blevet radikaliseret, så Frederiksbergs økonomi som ved et knipseslag er blevet baseret på usikkerheder, antagelser og ideologisk blindhed. Det er stærkt bekymrende, at det er historien der gentager sig selv hvert fjerde år. I stedet for at overlade det til oppositionen at træde til for at rydde op, burde mange borgere på Frederiksberg overveje, om det ikke var langt nemmere og billigere bare at overlade roret til os.

Men mere væsentligt ville det ikke betyde, at regningen skulle betales af de svageste og de økonomisk ringest stillede, samt ikke mindst de kommende generationer.

Med dette budget understreges det med al tydelighed, hvor nødvendig SF’s indsats for børnene, socialpolitikken, den grønne dagsorden og kulturen har været i de foregående budgetforlig. Vi har ligesom været garanten for at disse dagsordener blev løftet i bare nogenlunde grad. Med det samme borgmesteren lukkede døren til åbensindede budgetdrøftelser, gav nøglerne til Venstre og de Radikale,  og i stedet åbnede dørene op for Casino Frederiksberg – ja der mistede byen og borgerne noget af sit hjerte.

—–

Tak for besøget

I SF håber vi, at de ikke har tabt for mange penge på casinoet gennem de sidste 10 minutter. Måske talen har afledt deres tanker fra de grønne borde og den spindende roulette. Nuvel, måske vil de først senere opdage, hvad de faktisk mistede. I så fald må de endelig ikke glemme deres gode frederiksberghumør, det klassiske hurraråb og deres jakke i garderoben. Kom godt hjem, eller bliv hængende lidt endnu – der er enarmede tyveknægte over i hjørnet.