Frederiksberg skal sikre lærlinge- og praktikpladser

Som ejerkommune i Metroselskabet har Frederiksberg en forpligtelse til på alle fronter, at have hånd i hanke med fremtidsinvesteringen. For når man bruger over 21 mia. kr. på en metrocityring, er det samtidig en investering der som minimum bør medvirke til at uddanne fremtidens folk.

Metroselskabet erkender i sin årsrapport 2012, at de frivillige aftaler som Metroselskabet og ejerkredsen først forsøgte sig med mellem parterne – CMT (Copenhagen Metro Team), Dansk Byggeri, 3F, BAT og LO – om at skabe ca. 5-7 % praktik- og lærlingepladser, hvilket svarer til ca. 20-30 praktikanter og lærlinge ud af de ca. 400 ansatte, har vist sig at være totalt fejlslået.

Resultatet var nemlig, at der i januar 2013 kun var etableret 2 lærlingepladser. Det er et chokerende lavt tal. Nu forsøger parterne sig så med en supplerende aftale, der giver CMT mulighed for at ansætte lærlinge, som herefter udlånes til underentreprenøren, og dette projekt skal følges af en task force. Med udgangen af maj måned er der 14-15 lærlinge tilknyttet projektet. Det ændrer dog ikke på, at udviklingen bør føre til selvransagelse hos ejerkredsen og Metroselskabet. Frivillighed er normalt godt, men på dette felt står det uddannende samfund tilbage som tabere. Fremadrettet bør der i ejerkredsen arbejdes med lærlinge- og praktikpladser ud fra klart definerede krav i udbuddet.

På Frederiksberg skal vi ydermere i gang med byggeriet af kultur- og bevægelseshuset (KU.BE) på Flintholm. Her vil vi i SF gøre vores bedste for at sikre, at entreprenørerne lever op til kommunens klare og ufravigelige krav om oprettelse af lærlinge- og praktikpladser.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 11. juli 2013)