SF vil på studietur til Københavns Kommune

SF stillede ved det sidste kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien, et forslag om, at By- og Miljøudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skulle tage på studietur til Københavns Kommune, for her at få inspiration til det videre arbejde med at skabe liv i byens rum og med at skabe inspirerende legepladser.

SF’s rådmand Balder Mørk Andersen forklarer:

“Alle der har været i København vil ved selvsyn have erfaret, at vores nabokommune er længere fremme end os på Frederiksberg, når det gælder arbejdet med at skabe inspirerende byrum og legepladser, der inviterer flere generationer til at bevæge sig.
I SF ønsker vi, at politikerne på Frederiksberg i højest mulig grad er oplyst om de forskellige muligheder inden for området, for derved at være fagligt klædt på til at træffe de bedste beslutninger om hvordan vi skal videreudvikle Frederiksberg. En inspirationstur til København vil kunne bidrage til dette, og måske kan vi samtidig få fjernet nogen af de mange fordomme om nabokommunen, som de borgerlige på rådhuset ofte synes at give udtryk for.
Rådmanden bemærkede derudover, at turen burde kunne gennemføres uden nogen udgifter, idet den bedst foretages på cykel, samt evt. med metro såfremt dette vurderes at være formålstjenligt.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 16. juli 2013)