En fortsat økonomisk udfordring

’Landet stander i våde’ under den nuværende VK(+O)-regering. Selvom skybruddet i juli var slemt, er det nu ikke det jeg refererer til, men i stedet den fortsat svære økonomiske situation som stat og kommuner står i.
På Frederiksberg må vi atter indstille os efter den nuværende regerings dogme om nulvækst, selvom vi netop har brug for det modsatte et sted som Frederiksberg, med stigende befolkningsvækst og herunder især flere børn.
Det kommende budget balancerer således kun hvis både effektiviseringer søsat i budgettet for indeværende år, samt nye af slagsen for de kommende år, kan finde sikkert i havn og overhovedet har politisk opbakning.
Hovedårsagen til at kommunalbestyrelsen i det mindste står over for et budget med mulighed for visse servicevæksttiltag, er at bl.a. SF gennem godt 1½ år har taget et stort ansvar for at få rettet op på kommunens ellers kuldsejlede økonomi.

I SF går vi derfor til budgetforhandlinger med en klar forventning om, at de borgerlige vil nikke til vores forslag. Der skyldes ved kasse 1.
SF har især fokus på børne- og socialområdet. Man mener, at der bl.a. bør afsættes midler til et kompetenceløft til lærerne i folkeskolen så de er rustede til inklusionen af mange af de børn som tidligere faldt udenfor normalområdet. Derudover er det for SF væsentligt, at se nærmere på pædagogernes vilkår i daginstitutionerne, foruden at man vil kæmpe for at den sociale bevidsthed i kommunen er så stærk, at Frederiksberg kan være der for de mennesker i samfundet som har det sværest.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 5. sep. 2011)