Trængselsafgifter giver social og miljømæssig retfærdighed

De borgerlige, og herunder borgmesteren i sidste nummer af denne avis, har godt nok travlt i disse dage. Ikke med at fremlægge visioner for fremtidens Danmark, men med på bedste amerikanske manér at rulle det tunge kavaleri af skræmmekampagner ud. Det påstås bl.a. at en betalingsring vil ramme socialt skævt, at den vil dræbe det økonomiske opsving, at det vil være som en Berlinmur 2.0 og vi kunne blive ved. Alle som én påstande uden nogen hold i virkeligheden.

At det foreslåede trængselsafgiftssystem skulle vende den tunge ende ned af kan kun betragtes som det pure opspind. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser at de der pendler, både ind og ud af hovedstaden har en markant højere indtægt end dem der ikke gør det. Og da overskudspengene fra en betalingsring netop skal bruges til at billiggøre den kollektive trafik, vil en betalingsring tværtimod understøtte den transportform som alle de der ikke har råd til bil bruger. Vær bevidst om , at den kollektive trafik er blevet udsultet under den siddende regering, hvorfor billetpriserne er skudt i vejret, langt voldsommere end prisen på benzin.

Men problemet bunder faktisk dybere. Det virker som om de borgerlige slet ikke har forstået bevæggrunden for en betalingsring. Transportsektoren er en massiv bidragyder til stort set alle miljøproblemer hovedstaden døjer med. Drivhusgasudledning, luftforurening, sygdom, støj og trængsel. Alt sammen kan forbedres massivt med dette tiltag. Man fristes til at spørge de skræmte borgerlige, hvordan de så vil løse problemerne? Transportministeren opgiver nu en gang for alle idéen om et generelt roadpricing-system, så tilbage står borgmester Jørgen Glenthøjs ønske om i stedet at sørge for billigere busbilletter og flere afgange. Det støtter vi selvfølgelig i SF da det udgør halvdelen af vores forslag – men som altid mangler den økonomiske ansvarlighed i blå blok, hvor de glemmer at finansiere de gaver de vil give ud.

Trængselsafgifter er en solid, velafprøvet og simpel løsning på hovedstadens trængselsproblemer, og en fundamental del af Frederiksberg kommunes klimaplan. Indtrædelse i Kommuneforum, hvor hovedstadskommuner i fællesskab har arbejdet for indførelsen af trængselsafgifter, var et kardinalpunkt for SF ved tiltrædelse af kommunens klimaplan, og med den åbenlyse mangel på støtte til denne fælles beslutning forventer vi, at borgmesteren indkalder forligskredsen for at forklare sig nærmere.
(Af: Balder Mørk Andersen og Tue Damsø. Bragt i Frederiksberg Bladet den 6. sep. 2011)