Spørgsmål til borgmesteren ang. svar på tidligere spørgsmål vedr. parkering

Ved Kommunalbestyrelsesmødet den 16. maj 2011 oplyste det i et svar fra udvalgsformanden for By- og Miljøudvalget, på et spørgsmål fra SF’s medlem af By- og Miljøudvalget, Tue Damsø, at ”fastsættelsen af prisen for parkering i P-zonen ikke er afhængig af, at alle private fællesveje i zonen er optaget som offentlige veje. De private fællesveje, som er omfattet af P-zonen, kan indgå i en betalingsordning, dog således at priserne for parkering på disse veje fastsættes til et niveau, hvor der ikke er overskud.”
Forud for forhandlingerne om budget 2011, stillede SF også spørgsmål ang. parkering. I den forbindelse svarede forvaltningen den 26. august 2010: ”Prisen på P-afgifter (licens) kan ikke lovligt forhøjes, så længe der er private fællesveje i P-zonen, og licensområdet administreres samlet for private fællesveje og offentlige veje. Prisen på parkering i P-kælderen kan hæves. ”
Hvordan vurderer borgmesteren forskellen på de to svar fra forvaltningen?

Kan borgmesteren forklare, hvad grundlaget er for at forvaltningen har ændret tilgang til muligheden for lovligt at forhøje prisen for parkering i P-zonen, uagtet at zone stadig indeholder ikke overtagne private fællesveje?

Vil borgmesteren fremadrettet sikre, at kommunalbestyrelsen inden forhandlingerne om budget 2012, får et klokkeklart overblik over legalitet og muligheder inden for parkeringsområdet, også set i lyset af den seneste lovgivning på området?

(Spørgsmål stillet til KB-møde den 20. juni 2011)