Kategoriarkiv: DAGINSTITUTIONER

Sikre institutionslegepladser

Inden nytår afsluttedes den vedtagne sikkerhedsgennemgang af kommunens legepladser foretaget af en certificeret legepladsinspektør, og for nylig kunne Børneudvalget så beslutte at sætte en handleplan for udbedringen af de fundne problemer i værk.

Således er vi nu kommet et skridt nærmere det mål som SF satte, da vi helt tilbage i marts 2010 første gang rejste sagen ved at stille beslutningsforslag i kommunalbestyrelsen. Læs videre Sikre institutionslegepladser

Børnehuset Lindevang: Fejlciteret i Frederiksberg Bladet

Efter læsning af Frederiksberg Bladet fra den 30. oktober 2012 kan jeg konstatere, at jeg er fejlciteret i artiklen om institutionerne i Børnehuset Lindevang. Således kunne det lyde som om, at jeg fortsat mener at der foregår nepotisme. Det er ikke tilfældet, og jeg vil da henvise til videooptagelsen fra mødet, hvor man fra det 46. min kan se og høre min kommentar til sagen. Heraf fremgår det, at citatet i avisen er stykket sammen og at jeg desuden afslutningsvist udtalte mig generelt om nepotisme i danske daginstitutioner.

http://ms.arkena.dk/show/?k=135097661827399599d040c4efdd095d21c2e09c42317f1167

Førstehjælpskursus kan redde liv

SF har i Kommunalbestyrelsen stillet forslag om, at  samtlige ansatte i kommunens daginstitutioner skal have gennemført et førstehjælpskursus. Vi finder det centralt, at forældre og ansatte kan være trygge ved, at alle ansatte er rede til at træde til med førstehjælp, hvis en ulykke indtræffer. Læs videre Førstehjælpskursus kan redde liv

SF’s ordførertale ved 2. behandlingen af Frederiksberg Kommunes budget for 2012, d. 10. okt. 2011

En have har brug for omsorg
Danmark har fået en ny regering, men regeringen tiltræder på et vanskeligt tidspunkt.
At det er tilfældet, ved vi kun alt for godt på Frederiksberg. Den afgåede regerings krav om nulvækst er således stadig den underliggende præmis for budget 2012. Læs videre SF’s ordførertale ved 2. behandlingen af Frederiksberg Kommunes budget for 2012, d. 10. okt. 2011