Kvalitet i vores daginstitutioner

I den seneste tid har der været en ophedet debat om kvaliteten i daginstitutionerne. Det var en meget unuanceret mediedækning denne historie i første omgang fik, og det blev  heldigvis bekræftet, at det var et noget fortegnet billede, der var af situationen i vuggestuerne.

I SF på Frederiksberg mener vi alligevel, at det kan være meget relevant at stille spørgsmål til, om vi gør det godt nok i vores daginstitutioner. Vi ved, at pædagoger, medhjælpere, vikarer og ledere gør et kæmpe stykke arbejde, men måske vi og I alligevel skal gøre nogle ting anderledes.

Børnenes første år herunder deres tid i vuggestue og børnehave er utroligt vigtige for deres fremtid i skolevæsenet. Det er her børnene (ud over derhjemme) formes til at have både selvtillid og selvværd samt evner til at indgå i forskellige sociale og læringsmæssige sammenhænge.

Ved sidste budget kæmpede SF for en pulje til uddannelse af lederne i daginstitutionerne, da vi mener, dygtig ledelse er meget afgørende for velfungerende daginstitutioner.

Budget 2013 vil på lige fod med forrige budgetter på ingen måde blive de dyre ideers fest. Derfor vil vi gerne sætte fokus på forbedringsforslag i daginstitutionerne, som ikke behøver koste mange penge.

Vi drømmer generelt om  bedre normeringer og en højere procentsats af uddannede pædagoger, men i første omgang har vi en forventning om en dialog med BUPL, ansatte og ledere i daginstitutionerne, hvor vi fordomsfrit kan diskutere, hvorvidt f.eks. bedre planlægning af møder, dokumentation og snak med forældre og/eller hjælp fra unge eller ældre (studiejob, tilskud til efterløn/folkepension og folk i løntilskud/aktivering) til oprydning efter mad, fejning på stuerne, hjælp med dokumentation og hjemmeside el.lign., kan resultere i mere kvalitetstid med børnene, så de oplever voksne, der er nærværende og til stede i nuet.

Politisk vil vi have stort fokus på, om vi i kommunen har de rammevilkår, der i hvert fald skal være. Og vi ved, det er en investering i fremtiden at styrke daginstitutionerne. Det kunne på sigt også hjælpe de trængte skoler, der kæmper med bl.a. inklusionsudfordringer. Måske vi også snarere skulle forsøge at gå differentieret til værks, og i højere grad sætte ind med en håndsrækning i institutioner der har behov for det, uden at denne prioritering dog skal ligge andre institutioner til last. Dette vil vi i hvert fald tage op til årets budgetforhandlinger, og det var i hvert fald en pointe fra SF som nød opbakning på dialogmødet den 9. maj mellem politikere, forældrebestyrelsesrepræsentanter og institutionsledere.

(Af: Rådmand Balder Mørk Andersen og Rikke Lauritsen, medlem af Børneudvalget, begge SF. Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 21. juni 2012)