FOLKETINGSVALG 2022 – FLYER

Jeg er en politiker, der vil lytte til alle generationers stemme – unge såvel som ældre.

Jeg gør en dyd ud af at være en saglig og ærlig politiker, der gør, hvad jeg siger og siger, hvad jeg gør.

Jeg finder det vigtigt at se nuanceret på politiske spørgsmål, og jeg søger så godt som muligt, at fokusere mere på, hvad jeg selv vil for Danmark og verden, end hvad de andre politikere har gjort skidt.

Du kan stemme på mig i Københavns Storkreds (København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby)

Jeg er SF’s 1. suppleant til Folketinget i Københavns Storkreds, og har været inde som afløser. Jeg er 46 år og har de sidste 13 år arbejdet som konsulent på arbejdsmarkedsområdet. Jeg er uddannet cand. mag i historie og idræt, gift, og har en søn på 16 og datter på 17 år. Jeg har boet hele livet i København, og på Frederiksberg.

Som folkevalgt har jeg 12 års erfaring som rådmand i Frederiksberg kommunalbestyrelse. Jeg har erhvervsmæssig ballast, og en stor vilje til både at løfte vigtige landspolitiske dagsordener og kæmpe for hovedstadens udvikling.

Velfærden skal sikre tryghed og lige muligheder

 • Sundhedsvæsenet halter og folk venter – øgede ressourcer NU
 • Lige løn og flere kolleger skal sikre fremtidens velfærd
 • Der skal være kendte ansigter og faste teams i ældreplejen
 • Børn og voksne med handicap skal have en værdighedsreform
 • Afskaf børnefattigdom
 • Mindre brugerbetaling i sundhedsvæsnet
 • Luk hullerne i det sociale sikkerhedsnet
 • Vi skal sikre et mere organiseret arbejdsmarked

Børn og unge i fokus

 • Minimumsnormeringerne skal bevares og udbygges i børnehøjde
 • Børn og unge skal have ret til nærværende voksne, mindre pres i skole og under uddannelse samt flere praktiske fag i folkeskolen
 • Børn og unge, der mistrives, skal have ret til hurtig hjælp

Et grønnere Danmark

 • Danmark skal være klimaneutral senest i 2040
 • Vi skal have en biodiversitetslov, der skal sikre mere natur
 • Vi vil have rent grundvand, rent hav og rene søer

Et stærkere demokrati med mere gennemsigtighed

 • Demokratilov nu! – mere åbenhed og ytringsfrihed for ansatte

Nye prioriteringer i en langt mere usikker verden

 • Ingen flygtninge skal sendes hjem til usikre lande
 • Styrk diplomatiet, de fredsbevarende indsatser, demokrati- og klimastøtte til udviklingslandene samt styrkelse af cybersikkerhed

Hovedstaden

Lynetteholmen er et problematisk projekt. Lad os sikre det gode liv i hovedstaden, før vi øger befolkningsmængden. Miljø skal altid gå forud for profit

Nej til blind udflytning af statslige arbejdspladser

Ny elevfordeling af gymnasieelever med lang transporttid til følge bør revurderes

Hold boligpriserne nede og bevar en blandet by

Kæmp for biodiversitet – Vi vil have flere bier og færre biler i byen!

Vi skal sikre cyklismens bedste hovedstad


Vi skal i Danmark være humanistiske realister i integrationspolitikken. Vi skal turde lægge arm med de reaktionære, der hæmmer andres frihed. Men vi skal også huske at tale op. Der er så mange af udenlandsk afstamning der udgør en stor og vigtig del af vores land, og dagligt arbejder for vores fælles velfærd.

Identitetspolitikken præger vores samtid. Mange går på listefødder. For man kan nemt træde forkert. Der er mange gode pointer, som vi lærer af, men der er også dem, der i for høj grad fokuserer på det negative, frem for at fremme, at mennesker kan leve sammen i fred, forståelse og frihed, uden at skulle frygte konsekvenserne af, hvad der i andres øjne er et fejltrin.