Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

FOLKETINGSVALG 2022 – FLYER

Jeg er en politiker, der vil lytte til alle generationers stemme – unge såvel som ældre.

Jeg gør en dyd ud af at være en saglig og ærlig politiker, der gør, hvad jeg siger og siger, hvad jeg gør.

Jeg finder det vigtigt at se nuanceret på politiske spørgsmål, og jeg søger så godt som muligt, at fokusere mere på, hvad jeg selv vil for Danmark og verden, end hvad de andre politikere har gjort skidt.

Du kan stemme på mig i Københavns Storkreds (København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby)

Jeg er SF’s 1. suppleant til Folketinget i Københavns Storkreds, og har været inde som afløser. Jeg er 46 år og har de sidste 13 år arbejdet som konsulent på arbejdsmarkedsområdet. Jeg er uddannet cand. mag i historie og idræt, gift, og har en søn på 16 og datter på 17 år. Jeg har boet hele livet i København, og på Frederiksberg.

Som folkevalgt har jeg 12 års erfaring som rådmand i Frederiksberg kommunalbestyrelse. Jeg har erhvervsmæssig ballast, og en stor vilje til både at løfte vigtige landspolitiske dagsordener og kæmpe for hovedstadens udvikling.

Velfærden skal sikre tryghed og lige muligheder

 • Sundhedsvæsenet halter og folk venter – øgede ressourcer NU
 • Lige løn og flere kolleger skal sikre fremtidens velfærd
 • Der skal være kendte ansigter og faste teams i ældreplejen
 • Børn og voksne med handicap skal have en værdighedsreform
 • Afskaf børnefattigdom
 • Mindre brugerbetaling i sundhedsvæsnet
 • Luk hullerne i det sociale sikkerhedsnet
 • Vi skal sikre et mere organiseret arbejdsmarked

Børn og unge i fokus

 • Minimumsnormeringerne skal bevares og udbygges i børnehøjde
 • Børn og unge skal have ret til nærværende voksne, mindre pres i skole og under uddannelse samt flere praktiske fag i folkeskolen
 • Børn og unge, der mistrives, skal have ret til hurtig hjælp

Et grønnere Danmark

 • Danmark skal være klimaneutral senest i 2040
 • Vi skal have en biodiversitetslov, der skal sikre mere natur
 • Vi vil have rent grundvand, rent hav og rene søer

Et stærkere demokrati med mere gennemsigtighed

 • Demokratilov nu! – mere åbenhed og ytringsfrihed for ansatte

Nye prioriteringer i en langt mere usikker verden

 • Ingen flygtninge skal sendes hjem til usikre lande
 • Styrk diplomatiet, de fredsbevarende indsatser, demokrati- og klimastøtte til udviklingslandene samt styrkelse af cybersikkerhed

Hovedstaden

Lynetteholmen er et problematisk projekt. Lad os sikre det gode liv i hovedstaden, før vi øger befolkningsmængden. Miljø skal altid gå forud for profit

Nej til blind udflytning af statslige arbejdspladser

Ny elevfordeling af gymnasieelever med lang transporttid til følge bør revurderes

Hold boligpriserne nede og bevar en blandet by

Kæmp for biodiversitet – Vi vil have flere bier og færre biler i byen!

Vi skal sikre cyklismens bedste hovedstad


Vi skal i Danmark være humanistiske realister i integrationspolitikken. Vi skal turde lægge arm med de reaktionære, der hæmmer andres frihed. Men vi skal også huske at tale op. Der er så mange af udenlandsk afstamning der udgør en stor og vigtig del af vores land, og dagligt arbejder for vores fælles velfærd.

Identitetspolitikken præger vores samtid. Mange går på listefødder. For man kan nemt træde forkert. Der er mange gode pointer, som vi lærer af, men der er også dem, der i for høj grad fokuserer på det negative, frem for at fremme, at mennesker kan leve sammen i fred, forståelse og frihed, uden at skulle frygte konsekvenserne af, hvad der i andres øjne er et fejltrin.

Flygtningeudgifter bør være uden for servicerammen

I SF ser vi det som en medmenneskelig nødvendighed at danske kommuner arbejder benhårdt på at modtage og integrere et stigende antal flygtninge fra især Syrien – godt 12.000 i 2015.Det er en væsentlig opgave, som vi som et rigt samfund præget af et stærkt socialt sikkerhedsnet og med solide traditioner for aktivering af civilsamfundet bør være i stand til at løse til gavn for både flygtninge og lokalsamfund. Læs videre Flygtningeudgifter bør være uden for servicerammen

Fodboldjubel i Søndermarken

Fodbold og indsamling til DR Congo i Søndermarken

Frederiksberg samler i år ind til DR Congo, og støtter dermed op om det store humanitære arbejde som Dansk Flygtningehjælp gør i landet. Det er et land der har brug for at få basale elementer som vandposter, sanitære forhold og skoler op at stå. Ting som for os i Danmark er helt naturlige, er for børn og voksne i DR Congo slet ikke på plads.

På Frederiksberg Rådhus har man sat sig et ambitiøst mål om at indsamle 1 million kroner. For dette beløb vil der kunne bygges to skoler med tilhørende toiletter og derudover 8-10 brønde i forbindelse med skolerne.

Indsamlingsmæssigt har der allerede nu været mange gode projekter, og flere er på vej, men der er alligevel brug for at få skabt al den opmærksomhed op indsamlingen som det er muligt. Ligesom der naturligvis er brug for at få flere penge i indsamlingsbøsserne for at målet kan nås.

Derfor valgte Rådmand Balder Mørk Andersen (SF) og Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Morten Jung (RV), at benytte visningen af Danmarks åbningskamp ved EM i fodbold til at samle ind til den gode sag.

»I år gælder det om at benytte alle gode anledninger til at få samlet ind. Og når dansk fodboldglæde kan gå hånd i hånd med, at vi kan støtte folk i DR Congo, er det bare at slå til,« siger Balder Mørk Andersen.

SF har tidligere i år fremsat forslag om visning af EM-fodbold i Søndermarken, men trods bred opbakning blandt de øvrige partier i kommunalbestyrelsen, lykkedes det desværre ikke at få at få et arrangement stablet på benene i kommunalt regi.

»Derfor er det er herligt, at vi alligevel får et arrangement til Søndermarken, og så lever vi med, at storkapitalen sponsorerer,« siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Morten Jung, der fortsætter:

»og så er det samtidig en god anledning til samtidig at få samlet penge ind til DR Congo,«

Begge politikere glædede sig sammen med de mange fremmødte over den flotte 1-0 sejr over Holland, samt over at opleve fodboldglæden folde sig ud på en grøn plet i Frederiksberg Kommune.

(Artiklen bragt i Frederiksberg Bladet v. redaktør Morten Friis Outzen, den 12. juni 2012. Link til artikel: Fodboldjubel i Søndermarken)

Ang. aften- og weekendlukning af LandboHøjskolens (LIFE) Have

I forbindelse med aften og weekendlukningen af Landbohøjskolens (LIFE) Have, udtalte jeg som citeret i Lokalavisen i går nedenstående.

“Landbohøjskolens Have har altid fremstået som et grønt unikum midt i en storby. Derfor er det med største ærgrelse, at vi i SF erfarer, at haven nu får begrænset sin åbningstid. Borgernes ærgrelse er til at forstå.

Vi bør altid gå langt for at sikre adgangen til grønne åndehuller på Frederiksberg og i hele hovedstaden, og i SF håber vi, at der kan findes en anden løsning.”

Samtidig vil det dog være hyklerisk at sidde på et rådhus ramt af besparelser, og ikke være i stand til at vise den mindste forståelse for andres økonomiske udfordringer.

Lige så vel som kommunerne lider under VK-regeringens reelle minusvækst, er universiteterne også i knæ. Det kan andre end de studerende så i denne sag mærke.

PRESSEMEDDELELSE FRA 8. MARTS-INITIATIVET: Prostitution og vold

 DR har nu i flere omgange skildret, hvor godt danske prostituerede trives i bordelprostitution – senest i DR-dokumentaren “Det her luderliv”. De veldokumenterede konstateringer af, hvor udsatte prostituerede er for bl.a. vold og andre overgreb fra sexkøbere, har desværre været helt fraværende i formidlingen. Læs videre PRESSEMEDDELELSE FRA 8. MARTS-INITIATIVET: Prostitution og vold

Gaza: Øje for øje, gør hele verden blind

De to konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer Pernille Høxbro og Niels-Ole Heggland er gået voldens og ikke fredens ærinde med deres støtte til Dansk Zionistforbunds proisraelske demonstration under Gaza-krigen. Med tanke på de mange dræbte civile palæstinensere og optrapningen af den i forvejen katastrofale humanitære situation synes det blindt og menneskefjendsk med et ensidigt fokus på Israels ret til at forsvare sig. Hvad med en kritik af at: Læs videre Gaza: Øje for øje, gør hele verden blind

Nye dødsfald i Afghanistan – hvor blev debatten af?

Atter engang har missionen i Afghanistan kostet danske soldaters liv. Det er tragisk, og det gør ondt at tænke på disse unge mænds pårørende som her i dag har fået besked om deres søns – brors eller barnebarns død.

Dødsfald i krig/fredsbevarende/fredsskabende missioner skal aldrig i sig selv misbruges til at kræve fornyet politisk og offentlig debat. Men engang imellem skal der desværre grimme oplevelser til før opmærksomheden rettes mod de problematiske sider af dansk udenrigspolitik. Og omvendt kan man sige – at de danske politikere (og især regeringen) skylder de udsendte danske soldater og efterladte til dræbte soldater, konstant at være villige til at evaluere deres udenrigspolitiske beslutninger. Alt andet er en demokratisk falliterklæring og udvisning af manglende respekt for dræbte (til dato ialt 22 i Afghanistan heraf 12 alene i 2008) og levende danske soldater. Læs videre Nye dødsfald i Afghanistan – hvor blev debatten af?

Homoseksuel adoption – endelig bliver det vedtaget

Det gælder vore børns fremtidJeg har netop erfaret, at der tegner sig et flertal i Folketinget for at homoseksuelle i parforhold får lov til at adoptere. Ifølge Politiken/Berlingske sker vedtagelsen med støtte fra ‘uregerlige’ venstrefolk – tak for det – jeg bliver altid så glad når politikere tager deres arbejde alvorligt, deler sig efter anskuelser og står ved det når der skal trykkes på knappen (nu er sagen egentlig spøjst nok karakteriseret som en ‘etisk sag’ hvor MF’erne stilles fri af deres folketingsgrupper – så at samstille sagen med andre ‘normale’ lovforslag lader sig dog ikke gøre). Læs videre Homoseksuel adoption – endelig bliver det vedtaget