CV

Profil
Født i 1976, arbejder som jobkonsulent, cand. mag i historie, med idræt som bifag.
Bor på Frederiksberg med hustru og to børn – pige fra juni 2005 og dreng fra november 2006.

Politiske poster

 • Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse jan. 2010-dec. 2017 (Udvalg i perioden 2014-17: Magistraten og Undervisningsudvalget)

Mindre politiske poster på Frederiksberg

 • Frederiksberg Energi A/S, bestyrelsen
 • Frederiksberg Fjernkøling A/S, bestyrelsen
 • Frederiksberg Fjernvarme A/S, bestyrelsen
 • Frederiksberg Vand A/S, bestyrelsen
 • Frederiksberg Bygas A/S, bestyrelsen
 • Frederiksberg Kloak A/S, bestyrelsen
 • KL – delegerede til KL’s kommunalpolitiske topmøde

 

Politisk erfaring

2014
Opstillet som folketingskandidat i Storkreds København juni 2014-2016

2013
– Spidskandidat ved kommunalvalget på Frederiksberg d. 19. november (indvalgt i Frederiksberg Kommunalbestyrelse med 1216 personlige stemmer – det 5. højeste blandt de opstillede)

 • SF-medlem af KKR-Region Hovedstaden (Kommunekontaktråd) 2010-2014
 • SF-medlem af KL’s repræsentantskab 2010-2014
 • Folkeoplysningsudvalget (udtrådt i foråret 2012)
 • Frederiksberg Eltransmission, bestyrelsen (udtrådt i foråret 2012)
 • Frederiksberg Energi A/S, bestyrelsen
 • Frederiksberg Fjernvarme A/S, bestyrelsen (udtrådt i foråret 2012)
 • Frederiksberg Vand A/S, bestyrelsen (udtrådt i foråret 2012)
 • Frederiksberg Bygas A/S, bestyrelsen (udtrådt i foråret 2012)
 • Frederiksberg Idræts-Unions repræsentantskab
 • KL – delegerede til KL’s kommunalpolitiske topmøde
 • Musikudvalget for Frederiksberg Kommune
 • Valgbestyrelse ved kommunale valg

2011
Prioriteret kandidat i Storkreds København ved Folketingsvalget i 2011
Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse

2010
Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
– Opstillet som folketingskandidat i Storkreds København 2010-12

2009
– Opstillet som nr. 2 på listen ved kommunalvalget på Frederiksberg d. 17. november (indvalgt i Frederiksberg Kommunalbestyrelse med 405 personlige stemmer – det 14. højeste blandt de opstillede)

2008
– Opstillet som folketingskandidat i Storkreds København 2008-10
– Talsperson for 8. marts-initiativet til dd.
– Landsmødevalgt medlem af SF’s Hovedbestyrelse for perioden 2008-2010
– Kandidat ved kommunalvalget på Frederiksberg  i 2009

2007
– Webmaster for SF-Frederiksberg: http://www.sf-frb.dk
– Suppleant til SF’s Hovedbestyrelse, pr. 15. november o
rdinært landsmødevalgt medlem af Hovedbestyrelsen
– Opstillet til folketinget ved valget d. 13. november (555 personlige stemmer)

2006
– Opstillet som folketingskandidat i Storkreds København 2006-08
– Formand for SF’s ligestillingsudvalg (indtil sep. 08)
– Formand for SF’s retsudvalg (indtil sep. 08)

2005
– Kandidat til Frederiksberg Kommunalbestyrelse (351 personlige stemmer – det 15. højeste i kommunen, men rakte desværre kun til pladsen som 1. suppleant)
– Medlem af SF’s baggrundsgruppe på Frederiksberg Rådhus
– Medlem af SF’s Feministiske Tæskehold
– Årsmøde-genvalgt medlem af SF-Kbh’s Bestyrelse
– Københavns amtsvalgte suppleant til SF’s Hovedbestyrelse
– Mødearrangør i Landspolitisk Forum under SF-KBH
– Vært ved SF-Københavns kommunalvalgs-startfest

2004
– Årssmødevalgt medlem af SF-Kbh’s Bestyrelse
– Landsmødevalgt suppleant til SF’s Hovedbestyrelse
– HB-valgt medlem af SF’s Ligestillingsudvalg

2003
Medlem af SF (d. 13. januar)

Særlige SF-arbejder
2006 Forfatter til SF’s politiske program om forældremyndighed og samvær:
Børnenes ret til begge forældre skal være udgangspunktet
2005 Medforfatter til SFs prostitutionsprogram
2005 Udarbejdede ligestillingspolitisk plan for Frederiksberg, men med relevans for hele landet: Frederiksberg som et ligestillingsfyrtårn

Arrangør af politiske møder
8. maj 2007 – Et liv i prostitution og vejen ud – Debatmøde med eks-prostituerede Alice.
8. marts 2007 – Mand – hvem er du? – SF’s Ligestillingsudvalgs debatmøde på Københavns Rådhus
2004-2006 – Landspolitisk Forum i SF-KBH – medarrangør af en længere række møder.
19. oktober 2005 – Ekspertmøde om prostitution med: Claus Lautrup, Dorit Otzen, Vibeke Nielsen og Erik Hauervig.

Uddannelse
2008 Cand. mag i Historie på Københavns Universitet (Hovedfag)
2001 (forår) Bachelorprojekt ved Det Danske Institut i Athen
1999 Grunduddannelse i Idræt på Københavns Universitet (Bifag)
1995 Matematisk student fra Christianshavns Gymnasium

Udgivne historiske artikler
“Grundtvigs folkelighedsbegreb”, Grundtvig-Studier 2003 (Resumé)
“Hestesport og magt – En analyse af athenske hestesportsvindere i arkaisk og klassisk tid”, Historisk Tidsskrift, Bind 105, hæfte 1, 2005 m. Morten Bendix Andersen (Resumé)

Ansættelse
1997-2008. Ansat på Bordings Friskole som lærervikar og SFO-medarbejder
2009 Fogedsagsbehandler ved Retten på Frederiksberg
2010 til dd. Konsulent i privat jobfirma

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Folketingskandidat i Storkreds København og Rådmand på Frederiksberg