Tag-arkiv: Mads Lebech

Strejke: På den igen!

BUPL-pædagogerne har stemt nej til overenskomsten. Dermed rammes undertegnede og min familie atter engang på Frederiksberg. Det er på sådan et tidspunkt, at man skal holde den solidariske fane højt. For uanset resultatet af en strejke bakker jeg op om et fortsat fokus på en trængt offentlig sektor. Jeg har forståelse for, at pædagogerne også brænder efter at komme ud og manifestere deres utilfredshed. Selvfølgelig overfor den kasserede overenskomst, men måske snarere overfor en regering som ikke synes at udvise den rette respekt over for de mange mennesker der er så nødvendige for at arbejdsmarkedet ellers kan fungere. Læs videre Strejke: På den igen!

Begrænset indsigt – om Frb.-magistratens studietur

Borgmesteren snakker udenom vedr. studierejser

I mit indlæg d. 11. juli rejste jeg en konkret kritik af magistratens kommende studietur. Jeg påpegede bl.a. det mærkværdige i at bruge penge på at skaffe sig indsigt efter at beslutningerne er taget, og stillede spørgsmålet, om man ikke snarere burde have sendt de relevante medarbejdere af sted. Derudover foreslog jeg en grundigere evaluering af samtlige kommunale udvalgsrejser, så man fremover kunne optimere turene.

Man skal være noget flabet for at få denne kritik til at fremstå som en ros til de konservatives økonomiske prioriteringer, men for borgmester Mads Lebech (ML) faldt det i svaret fra 25. juli helt naturligt. Ja, jeg går udfra at svaret stilet til ”en ung SF’er” var til mig. Hvis man troede, at det var en pæn demokratisk dyd, at omtale personen man svarer i en avisdebat, og som man endda har været til valgkampsmøde med, ved navns nævnelse, må man tro om igen, og sande at de konservative desværre har en nedladende ML til at sætte stilen.

Snik snak og selvros uden at forholde sig til de anførte kritikpunkter var, hvad svaret rummede. Kritisk stillingtagen mødes af Anders Foghs taktik: ”Der er ikke noget at komme efter, så lad os tale om noget andet”. Hvorpå man traller af sted med floskler som det er svært at være uenig i.

At indsigt giver bedre beslutninger, er evident, men hvordan kan det give bedre beslutninger når indsigten først kommer bagefter?

Hvorfor vil ML ikke forholde sig til, at man bør sikre at turene i højere grad lægges inden beslutningerne tages?

Hvis vi er enige om at skaffe kommunen noget for pengene, hvorfor er det så et problem at evaluere forbruget på studierejser, for fremover at optimere dem? Det drejer sig jo om mange penge. Den sidste magistratsrejse for de syv medlemmer, samt kommunal- og vicedirektøren kostede 313.470 kr. Hvis alle ni udvalg rejser til den pris, koster det i hver periode kommunen over 2,8 millioner kroner!

ML ønsker ikke at blive klogere på om kommunen får noget for pengene, og henviser blot til, at der som ved sidste tur skrives rapport. Jeg har fået aktindsigt, eftersom den ikke var tilgængelig på nettet, og kan fortælle, at de godt 2 siders rejsereferat fra sidste IT-studietur, ikke har noget som helst at gøre med en gedigen rapport med fremadrettet evaluering. Det er blot kritikløs intern blåstempling af en rejse, og hvad andet kan forventes når teksten tilsyneladende er skrevet af den som lagde programmet.

Afslutningsvis vil jeg foreslå en billig rejsedestination med relevans for både Magistraten og Teknik- og Miljøudvalget, nemlig Malmø. Som jeg foreslog det under sidste valgkamp, er det bydende nødvendigt, at Frederiksberg får rettet fokus mod den vedvarende solenergi, så vi også kommer med på den bæredygtige vogn og får en ægte grøn kommune. I Sverige er man længere fremme, og det ville være en skam, hvis de borgerlige på Frederiksberg, fortsat lader sig hæmme af regeringens manglende støtte til vedvarende energi. Med den varmeste juli måned nogen sinde i baghovedet, må det være åbenlyst, at det i fremtiden skal udnyttes. En studietur til Malmø, skulle oven i købet være nem at evaluere, så jeg er fortrøstningsfuld på trods af borgmesterens manglende lyst til indsigt.

(Frederiksberg Bladet 15. august 2006)

Faglig inspiration eller politisk turisme ? – om Frb.-magistratens studietur

”At rejse er at leve”, lyder et velkendt citat. Det gælder også for vores politikere i kommunalbestyrelsen, som i hver valgperiode rejser ud for at samle inspiration. Det er jeg som sådan tilhænger af, når blot jeg føler mig overbevist om at pengene er givet godt ud, og at der er åbenhed omkring turene. I forbindelse med magistratens planlagte tur til USA og Canada i november, er jeg dog desværre kommet i tvivl. Læs videre Faglig inspiration eller politisk turisme ? – om Frb.-magistratens studietur

Ros til en politisk modstander

Borgmester i Høje-Taastrup - Michael Ziegler (K)Når en konservativ borgmester handler samfundsklogt og udsender stærke og progressive integrations-signaler skal jeg gerne være med til at sige: “Godt taget, klap dig selv på skulderen”. Og, nej det er (som man kan se på billedet) ikke Frederiksbergs borgmester Mads Lebech jeg taler om, men Michael Ziegler der er K-borgmester i Høje-Taastrup kommune. Læs videre Ros til en politisk modstander

Den u-rene socialisme – om den kommunale udligning

Mads Lebech (K) går som et såret dyr rundt på Rådhuset. Regeringen med hans egne partikammerater har nemlig bedt ’os’ på Frederiksberg om, at bløde 65. mill. kr i kommunal udligning. Den nye lov kan ligne en irettesættelse af den alligevel ikke så indflydelsesrige Lebech. Læs videre Den u-rene socialisme – om den kommunale udligning

En økonomisk ulige valgkamp

Så klynker SF’eren igen – de andre har flere penge end os – uhhh vræællll.
Men er der måske en demokratisk pointe i at påpege de ulige forhold som styrer valgkampen? Vi er med til at indføre demokrati i Irak via pistoler for tindingen. Men er vi selv repræsentanter for det perfekte demokrati? I grunden findes der flere nuancer af demokrati i denne verden. Læs videre En økonomisk ulige valgkamp