Tag-arkiv: MF

(PM) Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet: Mændene bruger kvindedag til kamp mod køb af sex

Plakat 2010DEMONSTRATION fra Rådhuspladsen i København den 8. marts kl. 17

Talere: Mette Frederiksen (S), Lita Malmberg, Odile Poulsen, Balder Mørk Andersen (SF) og Hanne Helth (8. marts-initiativet)
Musik: Marie Carmen Koppel
 

Læs videre (PM) Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet: Mændene bruger kvindedag til kamp mod køb af sex

Homoseksuel adoption – endelig bliver det vedtaget

Det gælder vore børns fremtidJeg har netop erfaret, at der tegner sig et flertal i Folketinget for at homoseksuelle i parforhold får lov til at adoptere. Ifølge Politiken/Berlingske sker vedtagelsen med støtte fra ‘uregerlige’ venstrefolk – tak for det – jeg bliver altid så glad når politikere tager deres arbejde alvorligt, deler sig efter anskuelser og står ved det når der skal trykkes på knappen (nu er sagen egentlig spøjst nok karakteriseret som en ‘etisk sag’ hvor MF’erne stilles fri af deres folketingsgrupper – så at samstille sagen med andre ‘normale’ lovforslag lader sig dog ikke gøre). Læs videre Homoseksuel adoption – endelig bliver det vedtaget

Liste Ø som Foghs joker – om venstrefløjen og Irak-krigen

LigposeVenstrefløjen – SF og Enhedslisten (Ø) – er denne periodes reelle opposition. Det er en styrke der skal forvaltes med omhu.

Det gjorde Asmaa Abdol-Hamid ikke da hun udtalte sig til Socialistisk Arbejderavis. Her konkluderede hun legitimt nok, men uden nødvendig nuancering, at Danmark var en del af besættelsesmagten i Irak. Efterfølgende mente hun, at kunne pege på en fælles irakisk modstandskamp mod disse styrker, og at den ikke blot skulle anerkendes, men også støttes.
Læs videre Liste Ø som Foghs joker – om venstrefløjen og Irak-krigen

Klog burka-udmelding fra SF

niqabSkal man være regeringsparti, skal man også være i stand til at melde ud på de svære værdipolitiske dagsordener. Og man skal samtidig være villig til, at støde folk på manchetterne. I en sag som den om burkaer i dagplejen, mener jeg at vi tidligere kunne have risikeret tavshed fra SF.

Det glædede mig derfor, at læse nedenstående tekst på SF.dk. Jeg erklærer mig fuldstændig enig, og sender en kærlig tanke til Steen Gade og medarbejderne på Borgen der har været inde over den her. En sag med flere udløbere, behandlet på en facon, så man kan se at det er SF der taler.

Jeg kunne ikke have skrevet det bedre selv, og laver da dagens copy-paste:

Brug af Burka i dagplejen handler ikke om dress code og danskhed, men om hvad der er pædagogisk forsvarligt.

Læs videre Klog burka-udmelding fra SF

Fabelagtig Bendt Bendtsen-kommentar

I artiklen “Søvndal på frierfødder hos Jelved” dækkede Politiken i går, det af de radikale indkaldte møde på Hotel Nyborg Strand. Her fremkom Bendtsen med følgende gyldne kommentar: “Jeg er utilfreds md den måde, Dansk Folkeparti angreb Lars Barfoed på. Det var usagligt. Hvis man skulle fyres for det, skulle der ryge otte ministre om året.”
Underforstået må det betyde at Bendtsen selv skulle være i stand til, at pege på otte ministre der har styret deres område lige så ringe som Barfoed.

Nuvel, jeg er tilhænger af at MF’ere engang imellem skal kunne sige noget skævt med et smil på læben, uden efterfølgende at blive korsfæstet for samtlige medfølgende implikationer. Så lad det være dagens smil 😉

Regeringen vil normalisere og frisere Christiania

Christianias flagHvem skulle have troet at en borgerlig regering i sin evindelige kulturkamp, ønsker at ødelægge en af Danmarks største turistattraktioner? Det er et stykke dansk verdenshistorie, som regeringen ønsker at destruere. Her burde historikere, kulturarvs-eksperter og fredningsmyndigheder da være på barrikaderne. De ultimative krav er et udtryk for en konfrontation, hvor regeringen med sit støtteparti kun sigter på det der reelt vil betyde en nedlæggelse af et nationalklenodie. En konservativ politiker burde vel egentlig føle sig stærkt splittet på dette spørgsmål 😉 og en liberal venstrepolitiker ligeså. Læs videre Regeringen vil normalisere og frisere Christiania

Et barn har ret til begge forældre – om forældremyndighed

Fælles forældremyndighed skal betragtes som en sikring af begge forældres mulighed for at håndhæve barnets ret til to forældre.

De nuværende regler vedrørende forældremyndighed og samvær skal moderniseres. ‘Til barnets bedste’ skal være det bærende element, og dette skal gå hånd i hånd med, at lovgivningen sikrer barnet den bedst mulige kontakt til begge forældre.

Fælles forældremyndighed skal betragtes som en sikring af beggeforældres mulighed for at håndhæve barnets ret til to forældre.Fælles forældremyndighed skal betragtes som en sikring af beggeforældres mulighed for at håndhæve barnets ret til to forældre. De nuværende regler vedrørende forældremyndighed og samvær skal moderniseres. ‘Til barnets bedste’ skal være det bærende element, ogdette skal gå hånd i hånd med, at lovgivningen sikrer barnet den bedstmulige kontakt til begge forældre.

Ved de fleste brud klarer forældrene det heldigvis selv og bliver enige om en så ukompliceret samværsaftale for børnene som muligt. Men i de sager, hvor det ikke forløber glat, bør det offentlige system sørge for, at børn og voksne hjælpes videre i livet med en så minimal grad af konflikt som muligt.

Børn har ret til to ligeværdige forældre og til begges omsorg og beskyttelse, uanset om den ene forælder i kortere eller længere tid ikke har været samboende med barnet. Det er ualmindelig trist, at cirka en tredjedel af de børn, som oplever samlivsophør mellem forældrene, helt eller delvis mister kontakten med den ene forælder – ofte med faderen. Aftaler og afgørelser om samvær skal derfor som udgangspunkt forsøge at sikre et ligeværdigt samvær med begge forældre. Ligesom der også bør tages hensyn til barnets muligheder for samvær med bedsteforældre og halvsøskende.

Ingen forælder bør på baggrund af sit køn anses for at være bedre egnet som indehaver af forældremyndighed end den anden forælder. Synet på den moderne forældrerolle har da heldigvis også flyttet sig væsentligt, og der er i dag en større forståelse og lyst til, at begge forældre indtager en fremtrædende og ligeværdig rolle i det enkelte barns liv. På trods af denne udvikling halter lovgivningen desværre bagefter, idet den ikke formår at understøtte, at begge forældre er at
regne som primære. Samtidig lægger den desværre op til, at den ene forældrepart kan opnå fordele ved at opretholde eller eskalere en konflikt, der er opstået efter et brud.

Begge forældre har hver især pligt til at respektere barnets ret til den anden forælder. Som en konsekvens af dette tillægges bopælsforælderen f.eks. i Sverige et stort ansvar for barnets samvær med samværsforælderen. Domstolene skal da, hvis ikke andre omstændigheder taler for det modsatte (f.eks. vold, overgreb, misbrug .l.), undlade at tildele forældremyndigheden til en forælder, der er mod, at barnet skal få mulighed for at se den anden forælder.

Skal kunne dømme
Fælles forældremyndighed skal betragtes som en sikring af begge forældres mulighed for at håndhæve barnets ret til to forældre. For nuværende er den betinget af, at begge parter tilslutter sig den fælles forældremyndighed, men barnet sikres altså bedst, hvis forældremyndigheden, når forældreskabet er dokumenteret eller vedkendt, tilfalder begge forældre.
Som dansk lov er i dag, kan domstolene i modsætning til i Sverige og Norge ikke idømme forældrene fælles forældremyndighed – uanset om begge forældre er lige egnede som ansvarlige for barnets opvækst.

Udvalget om Forældremyndighed og Samvær har heldigvis i den nyligt afgivne betænkning lagt op til, at dette muliggøres for derved i højere grad at sikre barnets ret til begge forældre. Desværre får udvalget modarbejdet den progressive tankegang, når der lægges op til, at det kun skal forekomme i ‘undtagelsestilfælde’. Domstolene bør ydermere gives mulighed for at dømme forældrene til at indgå i en ny mæglingsfase. Ligesom det bør gøres obligatorisk for uenige parter at deltage i konfliktmægling ved Statsamtet.

Den fælles forældremyndighed skal kun kunne ophæves, hvis en forælder erklæres uegnet til at varetage sit ansvar. En vurdering af denne uegnethed skal naturligvis kun foretages på baggrund af grundige undersøgelser. Ved afgørelsen heraf skal inddrages viden hos den kommune, hvor samværsforælderen bor, samt undersøgelse af barnets trivsel fra daginstitution eller skole og barnets egen beskrivelse af dagligdagen. En sikker belysning af markant manglende evne eller vilje til at samarbejde, f.eks. gentagen misligholdelse af samværsaftaler, kan ligeledes lægges til grund for, at den pågældendes del i forældremyndigheden ophæves. Man bør endvidere skærpe sanktionsmulighederne over for åbenlyse brud på samværsaftaler eller egentlig chikane.

Vi kan ikke skabe et problemfrit samfund. Skilsmisser, parforholdsbrud og uenighed om børn opnået uden for parforhold vil til tider stadig gøre ondt og være konfliktfyldte, men uligestilling gør kun ondt værre – begrænser det kønsmæssige råderum og skaber ufrie og triste børn og voksne. Vi ønsker derfor at skabe vilkår, der minimerer det generelle konfliktniveau, så fokus kan rettes mod barnets ret til at have begge sine forældre.

(Information, 7. august 2006 m. Pernille Vigsø Bagge (MF))