Tag-arkiv: Bragt Lokalavisen Frederiksberg

SF vil af med iværksættergebyret

For både SF i Frederiksberg Kommunalbestyrelse og i folketinget ligger det os meget på sinde at skabe de bedste vilkår for at der kan skabes den vitale vækst i samfundet. Danmark er et land der køber mere viden i udlandet end det sælger, og det er dybt problematisk når vi ydermere skridt for skridt bliver færre der skal forsørge de mange, eller det man kan kalde for forsørgerbrøken, med færre arbejdsduelige. Læs videre SF vil af med iværksættergebyret

Ikke med vores bedste vilje (om Frederiksberg Hospital)

Vi er i et valgår, og som så ofte før oplever man nu hyppigt, hvordan nuancerne i de politiske budskaber må vige for mere skarptskårne budskaber.

Men som politisk leder for SF på Frederiksberg Rådhus, bliver jeg alligevel nødt til at præcisere, hvordan vi betragter Regionens beslutning om at lukke Frederiksberg Hospital. Læs videre Ikke med vores bedste vilje (om Frederiksberg Hospital)

Velkommen til LivaRehab

Det er med stor glæde, at vi i SF kan konstatere at Frederiksberg Kommune nu indgår i et samarbejde med LivaRehab. Det nyåbnede nonprofit-center har til huse i kommunen, helt præcist i lokaler hos Diakonnissestiftelsen. Her tilbydes der behandlings- og rehabiliteringsmuligheder til kvinder der har fået skader af prostitution eller seksuelle overgreb. Læs videre Velkommen til LivaRehab

Projekt Bedre Borgerinddragelse

Lad mig starte med et spørgsmål fra politiker til borger i Frederiksberg Kommune: ”Mener du, at du har gode muligheder for at påvirke de politiske beslutninger, der tages på Rådhuset?”

Er svaret ja, må du endelig lære fra dig, men er svaret nej, bør du læse videre. Læs videre Projekt Bedre Borgerinddragelse

Lukning af lægevagt har social slagside

I SF må vi desværre acceptere, at de økonomiske omstændigheder betinger, at der nogle steder skæres ind til benet, for at opretholde den nødvendige velfærd på andre områder. Vi ved at denne øvelse er utroligt svær, men det er vigtigt at løsningerne er gennemtænkte og langsigtede. Beslutningen om at lukke lægevagten på Frederiksberg synes ikke at være hverken eller. Læs videre Lukning af lægevagt har social slagside

Idrætsfestival på Frederiksberg

Idrætten har trange kår på Frederiksberg. Der mangler boldbaner og haller. Års konservativ nedprioritering har sat sine spor. Frederiksberg ligger et godt stykke efter landsgennemsnittet, når man ser på kommunernes forbrug på idræts- og fritidstilbud pr. indbygger. I hovedstadsområdet ligger vi også klart i den tunge ende.  Læs videre Idrætsfestival på Frederiksberg

Konkurrenceudsættelse, udbud og udlicitering

SF slog det ved sidste kommunalbestyrelsesmøde fast, at konkurrenceudsættelse, udbud og udlicitering aldrig må blive til et mål i sig selv.

Der er ikke noget der tyder på, at spørgsmålet om konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver vil komme til at spille en mindre rolle i de kommende år – tværtimod, set i lyset af at de økonomiske udfordringer i kommunerne fortsat vil bevirke, at alt gås efter i sømmene. Læs videre Konkurrenceudsættelse, udbud og udlicitering

Idrættens udfordringer på Frederiksberg

Voksne, unge og børn – alle har brug for motion og den glæde det afføder. Derfor er idrættens vilkår på Frederiksberg en særdeles central politisk udfordring. I torsdags deltog jeg for første gang i Frederiksberg Idræts Unions (FIU) ordinære repræsentantskabsmøde. Læs videre Idrættens udfordringer på Frederiksberg

(PM) SF konstituerer sig med Socialdemokraterne og Enhedslisten

SF’s nyvalgte firkløver på Frederiksberg Rådhus konstituerer sig efter valget med Socialdemokraterne og Enhedslisten.

SF finder det glædeligt, at de tre partier agter at gå sammen om at udfærdige en konstitueringsaftale. I SF ser vi hermed frem til fire års solidt og konstruktivt arbejde på rådhuset. Vores nye styrke kan og skal nemlig omsættes til: Læs videre (PM) SF konstituerer sig med Socialdemokraterne og Enhedslisten