(PM) SF konstituerer sig med Socialdemokraterne og Enhedslisten

SF’s nyvalgte firkløver på Frederiksberg Rådhus konstituerer sig efter valget med Socialdemokraterne og Enhedslisten.

SF finder det glædeligt, at de tre partier agter at gå sammen om at udfærdige en konstitueringsaftale. I SF ser vi hermed frem til fire års solidt og konstruktivt arbejde på rådhuset. Vores nye styrke kan og skal nemlig omsættes til:

• Indflydelse, så de mange borgere, der har vist os tillid, får noget for deres opbakning
• Hårdt arbejde for velfungerende daginstitutioner, faglig gode skoler, større socialt udsyn, værdig ældreomsorg, billigere og bedre kollektiv trafik samt mindsket luftforurening
• Og frem for alt politiske resultater, der langsomt og sikkert gør Frederiksberg til en bedre kommune
• Kort sagt: Vi vil sørge for, at borgerne konkret mærker, at vi med fire mandater er blevet dobbelt så mange SF’ere på Rådhuset.

Vi vil knokle for at leve op til tilliden fra alle Jer, der har stemt på os.
Der er store opgaver, der venter, men vi vil gå til arbejdet med flid og optimisme – og levere konstruktive svar på udfordringerne på Frederiksberg.

I SF’s gruppe, mener vi at fremtidsudsigterne er lyse. Vi udgør et solidt team med forskellige kompetencer der supplerer hinanden perfekt.

Forandring af Danmark er et mål for SF. Derfor sørger vi indflydelsen her i kommunen – og derfor vil vi have et nyt styre på Frederiksberg og en anden regering i Folketinget. Vi vil ikke administrere – vi vil forandre og forny til det bedre. Har du som borger input til hvordan Frederiksberg kan blive et bedre sted at leve, så tøv ikke med at tage kontakt til os.

SF’s gruppe på Frederiksberg Rådhus

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg torsdag d. 26. november 2009)