Tag-arkiv: Bragt Lokalavisen Frederiksberg

Kunstcensur på Rådhuset

Så oplevede vi det desværre igen på Frederiksberg – censurens grimme væsen og ytringsfriheden sat under pres. Integrationsrådet havde inviteret den dansk-irakiske kunstner Mahmoud Alibadi til at bidrage til integrationsdagen med et kunstværk. Men man havde åbenbart glemt at fortælle kunstneren, at der var tale om en ’bunden opgave’, hvor formsprog og symbolik i værket ”Danmark?” skulle godkendes før det kunne få adgang til de hellige udstillingshaller på Rådhuset. Læs videre Kunstcensur på Rådhuset

Daginstitutioner: Tid til faglighed giver kvalitet for børnene

Det gælder vore børns fremtidOnsdag d. 13. maj afholdt SF-Frederiksberg i samarbejde med AOF-Frederiksberg et debatmøde om daginstitutionerne på Frederiksberg. Desværre var der et meget lille fremmøde, hvilket ærgrede os, idet vi finder det meget vigtigt at få debatteret, hvilke vilkår pædagoger og børn bydes her på Frederiksberg. Læs videre Daginstitutioner: Tid til faglighed giver kvalitet for børnene

Gaza: Øje for øje, gør hele verden blind

De to konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer Pernille Høxbro og Niels-Ole Heggland er gået voldens og ikke fredens ærinde med deres støtte til Dansk Zionistforbunds proisraelske demonstration under Gaza-krigen. Med tanke på de mange dræbte civile palæstinensere og optrapningen af den i forvejen katastrofale humanitære situation synes det blindt og menneskefjendsk med et ensidigt fokus på Israels ret til at forsvare sig. Hvad med en kritik af at: Læs videre Gaza: Øje for øje, gør hele verden blind

A- og B-borgere – om sundhedsvæsenet

”Så har du penge, så kan du få – men har du ingen, så må du gå”. Den citerede børnesang kunne have heddet: ”Der bor en privat skadestue på Frederiksberg”. Men eftersom sangen ikke stammer fra Bibelen er der mindst af alt tale om et lægeligt mirakel for en person med en benskade. Tværtimod åbnes der på Frederiksberg d. 1. august, for landets første private skadestue. Læs videre A- og B-borgere – om sundhedsvæsenet

For fremtidens skyld – om gratis økologisk skolemad

Hvorfor må velfærdsstaten ikke hjælpe til med gratis skolemad? Vil det virkelig erodere kernefamiliens ansvar? Eller kunne det mon tænkes, at det kunne frigøre tid og energi til en styrkelse af selv samme – og gavne det store antal af børn med enlige eller uformuende forældre, samt styrke alle børns sundhed og indlæring?

Læs videre For fremtidens skyld – om gratis økologisk skolemad

Den u-rene socialisme – om den kommunale udligning

Mads Lebech (K) går som et såret dyr rundt på Rådhuset. Regeringen med hans egne partikammerater har nemlig bedt ’os’ på Frederiksberg om, at bløde 65. mill. kr i kommunal udligning. Den nye lov kan ligne en irettesættelse af den alligevel ikke så indflydelsesrige Lebech. Læs videre Den u-rene socialisme – om den kommunale udligning