En åben og inddragende budgetproces

Kravet om en mere åben og inddragende budgetproces, som blev stillet af SF og resten af oppositionen, under budgetdebatterne i 2010, har nu ført til de første positive ændringer. Således er der nu truffet en bred beslutning om at søsætte en åben budgetproces, hvor borgere og interessentgrupper har mulighed for meget langt hen ad vejen at læse de samme papirer, som forvaltningen lægger frem for os politikere. Det vil uvægerligt føre til en øget kvalitetssikring af de beslutninger, der træffes.

Hidtil har vi på Frederiksberg oplevet, at politikerne færdiggjorde forhandlingerne bag de lukkede døre, før der var en offentlig politisk debat i rådhusets mødesal.

Men fremover vil 1. behandlingen af budgettet finde sted før budgetkonferencen, hvilket betyder, at det politiske spil ikke er lukket og slukket, når politikerne forelægger deres budgetønsker i et åbent borgerforum.

Det er gode og nødvendige forbedringer at tage med ind til forhandlingerne om budget 2012, men SF er fortsat åbne for yderligere forbedringer, hvor der end måtte være brug for dem. Således ser vi frem til at evaluere budgetprocessen i 2011, for yderligere at kunne udvide demokratiet på Frederiksberg.

 (Bragt i Lokalavisen Frederiksberg d. 10 februar 2011)