PRESSEMEDDELELSE FRA 8. MARTS-INITIATIVET: Prostitution og vold

 DR har nu i flere omgange skildret, hvor godt danske prostituerede trives i bordelprostitution – senest i DR-dokumentaren “Det her luderliv”. De veldokumenterede konstateringer af, hvor udsatte prostituerede er for bl.a. vold og andre overgreb fra sexkøbere, har desværre været helt fraværende i formidlingen.

Mange danske borgere lever med senskader efter prostitution. Derfor bør informationer om vold og andre risici efter vores opfattelse være en naturlig del af formidlingen om prostitution. Især unge, der ser tv og læser artikler, der udelukkende fokuserer på aktive prostitueredes egne fortællinger om, hvor godt de mener det er at være dansk bordelprostitueret, kan få det indtryk, at prostitution er ufarligt og derfor en nærliggende måde at tjene penge på.

Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på nedenstående undersøgelser, som alle viser, at der er meget alvorlige risici forbundet med at gå ind i prostitution helt fraværende i formidlingen.
Servicestyrelsens bog “Prostitution i Danmark” (2007), s. 83

1:
1

http://www.servicestyrelsen.dk/udgivelser/udsatte/prostitution/prostitution-i-danmark
2

http://www.prosenteret.no/images/stories/aarsrapporter/Hele%20rapporten%202009.pdf
3

http://www.unece.org/stats/gender/vaw/surveys/Germany/Fraunstudie_Germany.pdf
4

http://www.bmj.com/content/322/7285/524.full
5

http://www.servicestyrelsen.dk/udgivelser/udsatte/prostitution/under-facaden-2010-nr.-2

http://www.servicestyrelsen.dk/udgivelser/udsatte/prostitution/under-facaden-2010-1 og
“I en dansk undersøgelse angiver 95 % af de stofmisbrugende kvinder at de har været udsat for vold én eller flere gange. Knap 60 % af kvinderne i øvrigt havde været udsat for vold eller trusler om vold i prostitution – ofte fra kunder. 30 % havde været udsat for voldtægt.”

Det norske Prosenters årsrapport (2009), s. 12

2:
En undersøgelse fra det norske Prosenter (2008) viste, at 72 pct. af de prostituerede havde været udsat for vold. Centeret konkluderer, at der er en langt højere forekomst af vold blandt prostituerede end i normalbefolkningen.

Undersøgelsen “Health, well-being and safety of women in Germany” (2004), s. 23 f.f.:

I en undersøgelse med 10.264 kvinder (2004)

3 deltog bl.a. 110 prostituerede. 82 pct. af disse havde været udsat for psykisk vold, 87 pct. for fysisk vold, 59 pct. for seksuel vold, og 92 pct. for seksuel chikane. Undersøgelsen konkluderer, at prostituerede kvinder bliver ramt af vold og seksuel chikane i markant højere grad end andre kvinder.
Den engelske undersøgelse “Violence by clients towards female prostitutes in different work settings” (1999)

4:
Halvdelen af de gadeprostituerede og over en fjerdedel af de indendørsprostituerede rapporterede, at de havde været udsat for en eller anden form for vold fra sexkøbere inden for de seneste 6 måneder.

Vi henviser desuden til Kompetencecenter Prostitutions blade til prostituerede, “Under Facaden”, som beskriver de mange mulige følger af prostitution

Venlig hilsen 8. marts-initiativet –

ved talspersonerne

Hanne Helth, 61 62 59 60

Balder Mørk Andersen, 26 14 04 65

www.8marts.dk

Link til PM: http://www.8marts.dk/upl/10686/PRESSEMEDDELELSEfra8.martsinitiativetprostitutionogvold.pdf