Nej til SF’s forslag om frivillighedsenhed

Frederiksbergs borgere rummer en masse vilje til at indgå i frivilligt arbejde, og der er da også allerede mange der er engageret på den ene eller anden måde. Det er et udtryk for fællesskab og medmenneskelighed i fuldt flor.

Alligevel er det ikke alle der er tilstrækkeligt vidende om, hvor og hvordan det er muligt at give en hjælpende hånd til andre. Det er ærgerligt, for der er brug for alles indsats og det er ofte mindst lige så berigende for dem der er involveret i det frivillige arbejde, som for dem der nyder godt af det.

Set i lyset af dette havde SF et ønske om, at kommunen skulle blive endnu bedre til at understøtte det frivillige arbejde. Det konkrete forslag gik på, at kommunen skulle søsætte en enhed for frivilligt arbejde der samler og udbreder kendskabet til projekter båret af frivillig indsats.

Forslaget lå endda på linje med tanker som blev udtrykt af flere aktører i forbindelse med Slotskredsmødet om frivillighed den 23. november 2011. Uagtet at kommunen har Frivillighedsforum, en koordinator og kan henvise til en landsdækkende hjemmeside, er det slet ikke en indsats der er i stand til at bringe det frivillige arbejde ud over rampen til alle dem der ikke i forvejen selv er opsøgende. Ydermere mente vi i SF, at den foreslåede enhed endvidere kunne være behjælpelig med fx udvikling af nye projekter, tryk af pjecer samt hjælp til andre former for udbredelse til potentielle frivillige.

På trods af at forvaltningens sagsfremstilling tydeliggjorde, at der fremover skulle findes nye veje til at øge opmærksomheden omkring frivilligt arbejde, var det desværre kun SF der stemte for forslaget, idet de Konservative, Socialdemokraterne, Venstre og Radikale stemte imod, mens Enhedslisten stemte blankt.

I SF var vi mildest talt forundrede over på den måde at stå alene med et konstruktivt forslag, som var tænkt til gavn for kommune og borgere, men desuden også for både forvaltning og politikere. For som jeg mindede de andre politikere om i byrådsalen den 19. marts, blev det i forbindelse med budget 2012 besluttet, at der via fokus på frivillighed, eller mere præcist ’det engagerede civilsamfund’ som det står at læse i budgettet under afsnittet om effektiviseringsstrategi, skulle kunne spares 4 mio. kr. i både 2014 og 2015.

Det var så desværre kun SF der i denne ombæring fandt det nødvendigt at agere proaktivt, for at give kommunen en mulighed for at opfylde dette noget diffuse budgetmål.

I SF giver den slags tilbageslag kun endnu mere gejst til fortsat at fremkomme med konstruktive og fremsynede forslag. For der er tydeligvis brug for et parti der ikke sidder på hænderne. Men lur mig om SF’s forslag ikke vil blive realiseret under en anden titel når kommunen fx i forbindelse med en ny frivillighedsstrategi skal søge at inddrage civilsamfundet som et supplement i varetagelsen af velfærdsopgaver på især det sociale og sundhedsmæssige område. En udvikling som rummer lige så mange udfordringer som potentielle gevinster.

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 19. juni 2012)