Lederuddannelse

SF på Frederiksberg Rådhus har i de seneste budgetforlig konsekvent været partiet der har arbejdet for at sikre tiltag til gavn for kommunens ansatte. Det har vi fordi, det bør kendetegne en god og forudseende arbejdsgiver, og fordi det i den sidste ende vil komme borgerne til gavn. 

Dansk Evalueringsinstitut har undersøgt, hvilket udbytte offentlige ledere har haft af en lederuddannelse på diplomniveau. Evalueringen har vist, at ni ud af ti af de offentlige ledere selv oplever at blive markant bedre indenfor væsentlige ledelsesområder.

92 procent vurderer, at de er blevet bedre til at håndtere forandringer, mens over 80 procent føler sig bedre i stand til at træffe komplekse beslutninger og håndtere konflikter. Som offentlig leder er det en vigtig og vanskelig del af jobbet at håndtere forandringer og træffe komplekse beslutninger. Men også personaleledelse og at understøtte kompetenceudvikling er centrale elementer af lederrollen.

I evalueringen mener 92 procent af lederne, at de er blevet bedre til at skabe rammer for trivsel, motivere og kommunikere med medarbejderne og 96 procent føler sig personligt styrket.

Mange ledere, der har en mellemlang uddannelse har en stærk faglig identitet. Men som leder, må man påtage sig sit lederansvar. Derfor er det også glædeligt, at lederuddannelsen ifølge evalueringen hjælper lederne med at træde i karakter som netop ledere.

Altså er det en god prioritering at investere i, at lederne i kommunen får en diplomuddannelse i ledelse. Det tjener sig ind gennem stærkere og bedre ledelse, gladere medarbejdere med større faglig stolthed og arbejdsglæde – som i sidste ende giver gladere børn, ældre m.v.

Men udviklingstiltag på andet niveau kan også gøre en forskel. I SF er vi derfor glade for, at vi i sidste års budget sikrede en god portion penge til lederudviklingsforløb for lederne i kommunens dagtilbud, herunder både kommunale, selvejende og private. Et forløb over tre budgetår der er igangsat her i november måned gennem Rambøll/Attractor som vandt udbuddet. I SF vil vi fortsat arbejde for, at vi har dygtige ledere på Frederiksberg. Det skylder vi dem, for vi stiller store krav til dem og deres medarbejdere.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 13. december 2012)