Førstehjælpskursus kan redde liv

SF har i Kommunalbestyrelsen stillet forslag om, at  samtlige ansatte i kommunens daginstitutioner skal have gennemført et førstehjælpskursus. Vi finder det centralt, at forældre og ansatte kan være trygge ved, at alle ansatte er rede til at træde til med førstehjælp, hvis en ulykke indtræffer.
For de ansatte vil det betyde en øget faglig ballast, og man behøver ikke på noget tidspunkt bekymre sig om, hvor vidt man er dækket ordentligt ind. For især udflytterbørnehaver, hvortil der er længere udrykningstid, vil det bibringe en øget sikkerhed.
For forældrene er det naturligvis vigtigt at vide, at barnet når der om morgenen vinkes farvel, er i trygge hænder, og for barnet, eller den ansatte som jo også kan blive ramt, kan korrekt udført førstehjælp betyde forskellen mellem liv eller død.
I grunden kan det synes elementært, men forvaltningen har med sin sagsfremstilling tydeliggjort, at det langt fra er tilfældet. Således er der ud af 68 dagtilbud i kommunen, kun 2 institutioner der har den for SF at se nødvendige tilgang. Nemlig at alle nyansatte med det samme kommer på kursus. Når det drejer sig om vikarer, mener vi dog, at det er passende at vente til denne i det mindste har været ansat i tre måneder før der bekostes et kursus.
65 af daginstitutionerne har en praksis med kurser hvert ca. 2-3 år. Det er da altid noget, men alligevel langt fra godt nok. For i realiteten kan det med medarbejderudskiftning, sygdom og sågar også fravær på kursusdagen mm., pludselig betyde, at der ikke er beredte medarbejdere til stede, ligesom det jo slet ikke er umuligt, at en nyansat medarbejder kan have en ansættelsesperiode på 2-3 år uden overhovedet at komme på et førstehjælpskursus. Ydermere gælder det for ansatte med pædagog- eller pædagogassistentuddannelser der går mere end et år tilbage, at førstehjælp ikke var en del af uddannelsen. Det kan tilføjes, at FOA i 2010 med en undersøgelse påviste, at hver anden pædagog eller pædagogmedhjælper og hver fjerde dagplejemor ikke havde fået et førstehjælpskursus inden for de seneste tre år. En stikprøve fra BUPL fra 2010 viste, at 40 procent af deres medlemmer ikke havde et kursus i førstehjælp, og  en landdækkende undersøgelse fra 2009 af Dansk Røde Kors viste, at kun hver 3. pædagog havde et opdateret førstehjælpskursus , men at halvdelen havde stået i en situation, hvor de havde haft brug for førstehjælp.
Umiddelbart har jeg svært ved at forestille mig, at der er politiske partier der vil undlade at bakke op om forslaget, for i sådan en sag bør politisk strategi vige for børns sikkerhed.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 2. februar 2012)