Sikre institutionslegepladser

Inden nytår afsluttedes den vedtagne sikkerhedsgennemgang af kommunens legepladser foretaget af en certificeret legepladsinspektør, og for nylig kunne Børneudvalget så beslutte at sætte en handleplan for udbedringen af de fundne problemer i værk.

Således er vi nu kommet et skridt nærmere det mål som SF satte, da vi helt tilbage i marts 2010 første gang rejste sagen ved at stille beslutningsforslag i kommunalbestyrelsen.

Hensigten var at vurdere om legepladsernes tilstand levede op til gældende standard for sikkerhed og om der var behov for reparationer og løft af standarden. Resultatet var, at det kunne konstateres at der på 57 ud af 67 institutioners legepladser var sikkerhedsmæssige problemer, som bør løses indenfor en kortere tidshorisont. For undertegnede var rapporterne lærerige, og de rummer også et fokus som også daginstitutionsledere og ansatte kan tage til sig.

Når vi i SF rettede fokus på legepladserne var det fordi, at vi havde en klar mistanke om, at der igennem flere år ikke havde været tilstrækkeligt fokus på sikkerheden for børns leg. Resultatet bekræfter desværre til fulde vores ængstelse.

Når det gælder børns sikkerhed, og forældrenes og de ansattes tryghed om at der er styr på tingene, ja, så skal vi ikke gå det mindste på kompromis. Vi kan ikke gardere os helt imod at børn kan komme til skade, men risikoen for de alvorligere uheld, som fx kvælningsulykker, må og skal minimeres, og ringe sikkerhed bør aldrig være årsagen.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 14. marts 2013)