Børnehuset Lindevang: Fejlciteret i Frederiksberg Bladet

Efter læsning af Frederiksberg Bladet fra den 30. oktober 2012 kan jeg konstatere, at jeg er fejlciteret i artiklen om institutionerne i Børnehuset Lindevang. Således kunne det lyde som om, at jeg fortsat mener at der foregår nepotisme. Det er ikke tilfældet, og jeg vil da henvise til videooptagelsen fra mødet, hvor man fra det 46. min kan se og høre min kommentar til sagen. Heraf fremgår det, at citatet i avisen er stykket sammen og at jeg desuden afslutningsvist udtalte mig generelt om nepotisme i danske daginstitutioner.

http://ms.arkena.dk/show/?k=135097661827399599d040c4efdd095d21c2e09c42317f1167