Ånden bliver i slottet

I Frederiksberg Bladet den 18. september indtog både borgmester Jørgen Glenthøj og kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Bøgh første skanse. Anledningen var Forsvarskommandoens analyse af besparelsespotentialet i at flytte Hærens Officersskole ud til Svanemøllens kaserne, for derpå at sælge Frederiksberg Slot.

I SF finder vi det kun passende, at Forsvaret er blevet bedt om at bidrage til en stabil samfundsøkonomi. I alt for lang tid har Forsvaret på det økonomistyringsmæssige felt fremstået som en stat i staten, med adskillige fejldispositioner til følge. En ny tilgang med øget samarbejde mellem værnene i form af en sammenlægning af officersuddannelserne synes da at være plausibel.

Derved ikke sagt, at der ikke kan rejses sund kritik af de økonomiske kalkuler i Forsvarskommandoens analyse. For det kan der – hvilket chefen for Officersskolen, oberst Eigil Schjønning, da også har fremført i denne avis.

Men SF vil alligevel tillade sig at problematisere udsagnet fra de konservative om i hvor høj grad borgerne på Frederiksberg har nydt godt af Officersskolen. På trods af en gradvis øget åbenhed over for offentlige arrangementer, tror jeg at mange opfatter slottet som et fint, men lukket land.

De konservative fremfører, at netop det, at der er Officersskole på slottet, er en central del af Frederiksbergs ånd og identitet, samt en uerstattelig del af byens og nationens historie. 145 år er selvfølgelig ikke at kimse ad, men en længere epoke er der altså ikke tale om, og jeg håber da i høj grad, at Frederiksbergs særlige identitet og ånd bæres af mere, end at det i nogens øjne er naturgivent, at der skal uddannes officerer på slottet.

Der er formentlig ingen der ønsker sig et kontordomicil på slottet – i hvert fald ikke SF. Men skulle det ende med at det sælges fra én statslig enhed til en anden, eller evt. overtages af en almennyttig fond der vil drive stedet i almenvellets interesse, ja, da er der adskillige sunde perspektiver for Frederiksberg. For mon ikke, at der fortsat vil være en god portion historisk ånd tilbage i slottet, som tilmed kan blive spredt til langt flere end det er tilfældet i dag?

(Bragt i Frederiksberg Bladet den 30. oktober 2012)