SF: Borgerlig økonomisk uansvarlighed – de konservative er kørt fast

De borgerlige prioriterede skattelettelser højere end omsorgen for vores fælles velfærd. Derfor står vi i SF uden for budget 2014, forklarer SF’s rådmand og gruppeformand Balder Mørk Andersen.

I SF finder vi det uansvarligt og et udtryk for virkelig ringe situationsfornemmelse fra de borgerlige, at uddele skattelettelsesgaver efter at kommunen har spinket, sparet og afskediget. Det er uforståeligt, at borgmester Jørgen Glenthøj (K) har forkastet muligheden for at lave et bredt forlig, for i stedet at kunne sikre en lønmodtager med en årlig indkomst på 300.000 kr. en ubetydelig skattegevinst på ca. 200 kr. om året, altså godt 17 kr. om måneden, for hver 0,1 procent skatten sættes ned. Det har ikke megen betydning for den enkelte lønmodtager, men desværre har det stor betydning for kommunens økonomiske robusthed.

I stedet bør en kommune som Frederiksberg gå forrest med en ansvarlighed, der handler om at vi garderer os til fremtiden, betaler yderligere af på vores gæld som vel at mærke er meget højere end fx Københavns Kommunes, og står klar til at gøre vores maksimale for at sætte gang i samfundets hjul. I SF ønsker vi for alt i verden ikke at sende gælden videre til vores børn og børnebørn.

Men det mest triste ved det smalle skattelettelsesforlig er at borgerne på Frederiksberg ikke i denne ombæring får lov til at mærke de mange positive visioner som SF ellers ville have prioriteret i budgettet. Rammerne var stramme på både service og anlæg, men i SF har vi hele tiden haft den tilgang, at aftaler med regeringen skal overholdes, og vores alternative budgetforslag lever da også til fulde op til dette.

Hvis borgmesteren havde lyttet til SF ville Frederiksberg have oplevet et budget med et langt mere solidarisk, grønt og fremsynet sigte.
Hvor de borgerlige prioriterede skattelettelser ville vi i SF i stedet have tilført midler til at øge rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere, og derved nå op på niveauet i Københavns Kommune. Det vil betyde noget for både nuværende modtagere af kontanthjælp, og for dem som desværre er faldet ud af og vil falde ud af dagpengesystemet.

I budget 2013 fik vi i SF opbakning til visionen om, at Frederiksberg har cykelstier på alle trafikveje i 2020 og sikre skoleveje. Denne vision ville vi have sikret midler til at gennemføre. Ydermere ville kommunen have fået et miljøpunkt.

På det sociale felt ville SF have sikret flere midler, så Frederiksberg fortsat kunne titulere sig af at være en socialt ansvarlig og rummelig by.
SF har med sit forslag om et ungdomsråd vist sig som partiet der ville sikre at de unges stemme hørtes. Det ønskede de borgerlige desværre ikke.

Kort fortalt, er de konservative kørt fast, og der er tydeligvis behov for en ny politisk ledelse. De konservative har prioriteret skattelettelser og blokpolitik før visioner, velfærd og bredt samarbejde.
SF går til valg på, at Frederiksberg skal sætte børnene først, går forrest i klima-, miljø- og trafikpolitikken, er en socialt værdig kommune, der er kulturelt og fritidsmæssigt ambitiøs.

For yderligere kontakt: Balder Mørk Andersen, rådmand, gruppeformand og politisk ordfører for SF på Frederiksberg Rådhus, 26 14 04 65