Folkeskolereform

I SF ser vi frem til allerede at skulle se den nye folkeskolereform træde i kraft fra august 2014. Generelt får de danske børn en ny folkeskole, hvor flere vil lære mere, hvor der kommer større fokus på trivsel og hvor den sociale mobilitet øges, så alle elever kommer med og bliver rustet til at tage en ungdomsuddannelse uanset baggrund.

Heldigvis er vi allerede godt med på Frederiksberg – ikke mindst takket være et tillidsfuldt samarbejde mellem kommunen, lærerne og fagforeningen, samt pædagogerne. I SF agter vi fortsat at være garant for at dette fortsætter, hvorfor vi er meget fokuserede på den fælles dialog i forbindelse med den konkrete implementering.

For SF har det været centralt, at den konkrete personaleanvendelse afgøres i den enkelte kommune og på den enkelte skole. Det ligger derfor fint i tråd med vores tidligere udmelding om, at vores lokale arbejdstidsaftale på Frederiksberg fortsat skal være rygraden. Den bygger nemlig på tillid mellem parterne.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 27. juni 2013)